Nyheter

2012-08-02

Kallt väder gav mycket dåligt häckningsår i norra Sverige

Ung lövsångare. Den svenska fjällbjörkskogen hyser stora mängder lövsångare, men i år har dessa haft mycket dålig häckningsframgång på grund av vädret. Foto: P-G Bentz/Sturnus

En sen och kall vår tillsammans med en kylig och blöt inledning på sommaren har inneburit att de allra flesta fågelarter haft ett mycket dåligt häckningsår i norra Sverige. I stora delar av fjällvärlden låg snön djup ännu vid midsommartid och där, såväl som i skogslandet, var det dessutom i det närmaste tomt på smågnagare efter förra årets topp.

Det dåliga häckningsåret kan exemplifieras av ringmärkningen vid Tjulträsk i Ammarnäs i slutet av juli. Under sex timmar med 22 nät en dag i förra veckan fångades bara tre fåglar, och en av ringmärkarna säger:

– Det är ett katastrofår, både på kalfjället och i fjällbjörkskogen!

Från arbetet med pilgrimsfalk i Norrbotten rapporterar Berth-Ove Lindström att man i år kontrollerat 80 kända pilgrimsfalklokaler men bara funnit lyckad häckning vid 25 av dessa. Totalt 55 ungar är ett för senare år mycket lågt häckningsresultat. Det är framför allt myrhäckande par och de par som häckar längst norr- och västerut som har misslyckats i år.

– Det är många fågelarter i Norrbotten som i år har misslyckats med sina häckningar, säger Berth-Ove och tillägger:

– Men om det är ett katastrofår i år, så var förra året ett av de bästa häckningsåren på mycket länge för många fågelarter.

Längre söderut i Sverige verkar inte vädret ha haft lika stor påverkan på häckningsresultatet. Skillnaderna är dock stora, och i de delar av östra Sverige där det har regnat mycket mera än normalt har vädret säkert haft negativ påverkan på fåglarnas reproduktion. 


Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR