Nyheter

2011-07-01

Kan uppfödning i fångenskap rädda skedsnäppan?(1)

Skedsnäppa som släpps efter att ha blivit fångad av fattiga fågelfängare i Burma.

Som vi tidigare skrivit om här på SOF-net är läget för den karismatiska skedsnäppan mycket allvarligt. Arten har minskat kraftigt och man räknar med att det inte finns mer än högst 200 häckande par, alla i östligaste Ryssland.

Därför görs nu en större satsning för att förhindra utrotning. Förutom olika åtgärder för att stärka skyddet av artens häckningsområden, rastplatser och vinterkvarter, finns planer på att bygga upp en population i fångenskap. En grupp med ryska och brittiska forskare är nu på Tjuktjerhalvön där de skall samla in skedsnäppeägg som sedan skall kläckas i maskin. När ungarna blivit flygfärdiga, skall de transporteras till Moskva för karantän och därefter till en för ändamålet särskilt byggd anläggning i Slimbridge i sydvästra England. Förhoppningen är att fåglarna omsider skall kunna föröka sig i fångenskap.

Den forskning som bedrivits har visat att det framför allt är hög dödlighet bland ungfåglar som är orsak till skedsnäppans tillbakagång. Arten fångas (ofta oavsiktligt) i samband med jakt på tundrapipare och spovar i Burma och Bangladesh.

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR