Nyheter

2012-11-27

Katter påverkar fågelfaunan negativt i tätorter (3)

Katten må vara ett omtyckt och omhuldat husdjur, men där tätheten av katter är hög, är påverkan på fågellivet tydligt negativ. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

I våra städer kan tätheten av katter vara mycket hög, och katterna klarar detta eftersom de inte begränsas av brist på mat. Hittar de inte möss eller småfåglar, väntar ju alltid matskålen därhemma. I en ny studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLoS One, har man undersökt om täta kattpopulationer påverkar fågelbestånden i samhällen. Svaret är ett klart ja.

 

Studien genomfördes i Reading, en stad med ca 150 000 invånare belägen några mil väster om London. I genomsnitt tog katterna i studien 18,3 byten per år, men det var mycket stora skillnader mellan olika katter. Det visade sig också att antalet byten per katt minskade där det var särskilt gott om katter, något som antyder att predationen i dessa områden lett till att det var ont om lämpliga bytesfåglar.

 

När man jämförde katternas predation med tätheten hos sex vanliga bytesfåglar visade det sig att katterna väsentligt påverkade fågelbestånden. Trots detta ansåg kattägarna att deras husdjur inte utgjorde något problem för fågellivet.

 

I studien slås det också fast att det kommer att krävas ett omfattande samarbete med kattägare och ett ökat engagemang från dessa om katternas predation på småfåglar skall kunna minskas i väsentlig grad.

 

Anders Wirdheim

 

 

Källa:

Thomas R.L., Fellowes M.D.E., Baker P.J. 2012. Spatio-Temporal Variation in Predation by Urban Domestic Cats (Felis catus) and the Acceptability of Possible Management Actions in the UK. PLoS ONE 7(11): e49369. doi:10.1371/journal.pone.0049369

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR