Nyheter

2011-08-05

Kinesiskt dammbygge kan bli allvarligt hot mot snötranan(3)

I Kina finns planer på en stor dammbyggnad vid utloppet av Poyang-sjön till Yangtze-floden. Om planerna blir verklighet, kan de innebära ett mycket allvarligt hot mot världens snötranor. Nästan hela den ostsibiriska populationen (vilket idag innebär i princip hela världspopulationen) övervintrar nämligen vid denna sjö.
Poyang är Kinas största sötvattenssjö. Den är ca 4000 kvadratkilometer, dvs. något mindre än Vänern, och ligger i Jangxi-provinsen i östra Kina. Fram till idag har sjön klarat sig från kraftig påverkan av gifter och näringsämnen, mycket tack vare att Jangxi-provinsen har en långsam ekonomisk utveckling.
Poyang karakteriseras idag av betydande svängningar i vattenståndet mellan torr- och regnperioder, vilket också kraftigt bidrar till sjöns biologiska värden. Sjön hyser bl.a. ca 120 olika fiskarter och ca 300 fågelarter. Bl.a. övervintrar 98 procent av världens snötranor vid sjön.
Det hot som nu vilar över sjön och alla dess arter utgörs av en 2,8 km lång dammvall som skall byggas där utloppet mot Yangtze-floden är som smalast. Enligt lokala myndigheter måste dammen byggas för att sjön skall kunna bevaras. Sentida klimatförändringar, men också andra andra dammbyggen och en kraftigt ökad vattenanvändning, har inneburit en markant uttorkning under torrperioder. Kostnaderna för dammbygget beräknas till 10 miljarder yuan (nästan 11 miljarder kronor).
Enligt företrädare för Jangxi-provinsen har Kinas främsta vetenskapsmän och ekologer sagt att dammbygget inte kommer att påverka sjöns naturvärden negativt, men detta ifrågasätts nu starkt:
– Varje naturvårdare inser att en dämning av Poyang vintertid kommer att bli katastrofal för övervintrande våtmarksfåglar, säger t.ex. Chen Kelin, ledare för Wetlands International i Kina.
Poyang Lake National Natural Reserve, som omfattar fem procent av sjöns våtmarksområde, blev Kinas första s.k. Ramsar-område 1992 (när landet anslöt sig till den internationella Våtmarkskonventionen). Enligt konventionen måste Kina bibehålla en vattenregim så nära den naturliga som möjligt.
– Den bästa lösningen är att bibehålla och skydda Poyangs naturliga ekosystem. Den föreslagna dammen kommer att orsaka irreparabla skador på växter, djur och våtmarker, säger Chen Kelin från Wetlands International.

Läs mera på http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2011-08/04/content_13045840.htm

Anders Wirdheim
 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR