Nyheter

2012-08-03

Kitesurfing växande problem för fågellivet

En kitesurfare i en av de grunda bukter som omger Falsterbonäset skrämmer upp rastande bläsänder och andra fåglar. Foto: P-G Bentz/Sturnus

En infekterad debatt har blossat upp i Skåne sedan länsstyrelsen beslutat göra en stor studie av vilken påverkan kitesurfing och vindsurfing har på fåglar och annat djurliv. Studien, som skall genomföras även inne i naturreservat, har en budget på drygt en halv miljon kronor! Det är den nya Havs- och vattenmyndigheten som står för fiolerna.

– Vind- och kitesurfing ökar i omfattning och det görs allt större anspråk på att få utöva dessa sporter. Därför vill länsstyrelsen genomföra en kontrollerad studie av vilken påverkan sporterna har och på vilket avstånd den sker, säger Per Magnus Åhrén som är chef på länsstyrelsens naturskyddsenhet.

Sydvästra Skåne omges till stora delar av grunda havsområden och många av dessa är mycket värdefulla för fågellivet året om, både som häckningsplatser och som rast- och övervintringsområden. Redan idag har kuststräckan delats upp i områden där det antingen är tillåtet eller förbjudet att surfa. Men nu börjar det bli trångt mellan vind- och kitesurfarna, och de vill därför utöka sina domäner och surfa även på områden där det idag inte är tillåtet.

Tidigare studier har visat att både fåglar och sälar skräms av kitesurfarnas stora skärmar. Fåglarna lyfter och sälarna går i vattnet redan på ett par hundra meters avstånd. En motsvarande, men svagare, effekt har även vindsurfare på fåglar och sälar.

Tanken är att den nya studien skall genomföras som en sorts samarbete. När det blåser på lämpligt sätt skall såväl surfare som inventerare ge sig ut och inventeraren skall dokumentera hur fåglarna reagerar på surfarnas aktiviteter.

Såväl Falsterbo fågelstation som Lomma kommun har reagerat mycket starkt på länsstyrelsens planer. Lomma kommun har till och med överklagat beslutet om studien till Mark- och miljödomstolen. I överklagandet sägs att kommunen i flera år framgångsrikt arbetat med de lokala föreningarna för att styra surfandet till lämpliga områden. Om det nu dyker upp surfare i fredade områden riskerar man att spoliera detta arbete.

Längre söderut, på Falsterbonäset, har Falsterbo fågelstation under lång tid inventerat fågellivet året runt. Idag finns en mycket god dokumentation av var fåglarna uppehåller sig under olika tider på året men också på hur de reagerar på störningar.

– De noggranna veckovisa rastfågelräkningar som fågelstationen utför längs Falsterbonäsets stränder sedan vintern 1992/93 visar att redan idag naggas de värdefullaste fågelområdena i kanten av kitesurfarnas verksamhet, säger P-G Bentz från Falsterbo fågelstation och fortsätter:

– Surfarna pratar i egen sak, dvs. de vill surfa för sitt höga nöjes skull och accepterar av egoistiska skäl inte att avstå från någon dags surfing till fåglarnas fromma. Som fåglarnas ambassadörer vill vi med kraft markera att fåglarna har ett egenvärde och att vi inte pratar i egen sak. Fåglarna har rätt till ostörda häckningsplatser, rastplatser, ruggningsplatser och måste i dessa sammanhang ha ”förkörsrätt”, säger P-G Bentz.

I dagens läge är en dryg halv miljon kronor (550 000) en mycket stor summa i naturvårdssammanhang. Därför infinner sig frågan varför länsstyrelsen över huvud taget gör denna stora satsning när surfarnas effekter på fågellivet redan är väl dokumenterade?

– Vi har sökt efter internationella studier och inte hittat några där noggranna mätningar genomförts, även om det finns mer allmänna studier där man studerat effekter av vind- och kitesurfing. Vår förhoppning är att en studie som denna ska tjäna som ett bra underlag, dels för inrättande av nya skyddsområden för fågellivet vid några kustnära havsområden i Skåne, dels vara stöd för eventuella justeringar av äldre nu befintliga fågelskydd inom befintliga naturreservat eller fågelskyddsområden, säger Per Magnus Åhrén på länsstyrelsen.

 

Anders Wirdheim 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR