Nyheter

2013-11-19

Klimatförändringar tidigarelägger fåglars flyttning – men bara vid generationsskifte(5)

Rödspovarna på Island häckar tidigare idag än för 20 år sedan. Det är förmodligen också orsaken till att de anländer allt tidigare på vårarna. På bilden rödspovar av nominatrasen, dvs. den form som häckar på europeiska fastlandet. Foto: John Larsen

 

En studie som nyligen publicerades visar att isländska rödspovar är mycket trogna sina tidtabeller. Enskilda fåglar återkommer år efter år på näst intill exakt samma datum. Trots detta har artens återkomst på Island tidigarelagts. I genomsnitt anländer rödspovarna två veckor tidigare idag än för 20 år sedan. Detta verkar vara oförenliga fakta, men det finns en förklaring.

 

Det som framför allt förändrats är häckningsstarten. Dagens honor lägger sina ägg tidigare än vad deras mödrar gjorde. Detta innebär naturligtvis att deras avkomma kläcks tidigare och även blir flygfärdig tidigare än vad som var fallet under föregående generation. Forskarna bakom studien drar även slutsatsen att fåglarna flyttar tidigare och därefter återkommer tidigare. Den tidigarelagda återkomsten skulle i så fall kunna förklaras med att varje ny generation flyttar något tidigare än vad föräldrarna gjorde. På ett par decenniers sikt har detta som sagt inneburit två veckors tidigare ankomst.

 

De isländska rödspovarna är inga långflyttare. Från häckningsområdena på Island drar de söderut till Portugal och Spanien, där de tillbringar vinterhalvåret. Bl.a. övervintrar tiotusentals rödspovar utanför Lissabon, i floden Tejos vidsträckta estuarium med stora tidvattenstränder som blottläggs vid ebb.

 

Enligt forskarna bakom rapporten är det framför allt kort- och medeldistansflyttare som gynnas av klimatförändringarna, medan långflyttare riskerar att missgynnas. När de sistnämnda anländer på våren för att häcka och föda upp ungar, har de mindre marginaler, vilket innebär att deras ungar kommer att kläckas respektive bli flygfärdiga vid ungefär samma tidpunkt som förr. De kan med andra ord inte anpassa sig lika lätt till nya klimatförhållanden som rödspovarna. Allt enligt forskarna bakom studien som publicerats i Proceedings of the Royal Society B.

 

Nu verkar ändå andra studier visa att även långflyttare skjuter fram sin ankomst, men denna anpassning ser ut att gå betydligt långsammare än hos kort- och medeldistansflyttare.

 

(AW)

 

Källa: http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/281/1774/20132161.full

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR