Nyheter

2013-01-11

Klimatförändringarnas effekter på nordliga däggdjur(4)

Fjällämmel och fjällräv kommer att få det svårare i ett mildare klimat, medan andra nordliga däggdjursarter klarar sig bättre – såvida inte människan lägger hinder i vägen genom att ytterligare fragmentera naturen. Foto: Anders Wirdheim

Fjällämmel och fjällräv får det svårt, men flera andra nordliga däggdjur kan komma att klara klimatförändringarna bra. Den slutsatsen drar ett forskarlag vid Umeå universitet i en nyligen publicerad studie. Denna undersökning kommer att följas av en motsvarande studie gällande nordliga fåglar, men resultatet av fågelstudien är ännu inte publicerat.

Forskarna Anouschka Hof, Roland Jansson och Christer Nilsson vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet har undersökt hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka däggdjuren i norra Europas arktiska och boreala landområden, med de arktiska haven och öarna undantagna. Dessa landområden förutsägs få väsentligt ändrade klimat och deras natur anses också vara särskilt känslig för förändringar.

Genom att modellera artutbredningar konstaterar forskarna att de förutsagda klimatförändringarna fram till år 2080 kommer att gynna de flesta däggdjur som i dag lever i dessa områden, förutom några specialister på kalla klimat såsom fjällräv och fjällämmel.

– Detta gäller dock enbart under förutsättning att arterna kan nå de områden som får det klimat djuren är anpassade till. Vi anser det högst osannolikt att alla däggdjur ska klara detta beroende bland annat på människans ökande fragmentering av livsmiljöer. Sådana arter kommer i stället att minska sina utbredningar, säger Christer Nilsson, professor i landskapsekologi.

Forskarna visar också att även om klimatförändringarna i sig inte hotar merparten av de arktiska och boreala däggdjuren så kan förändringar i artsammansättningar komma att göra det, exempelvis genom att rovdjur och potentiella bytesdjur som tidigare inte levt tillsammans kan hamna i samma
områden.

Studien har genomförts med stöd från Nordiska ministerrådet. Arbetet har nyligen publicerats i tidskriften Plos ONE. Artikeln i sin helhet: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.13712Fjournal.pone.0052574

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR