Nyheter

2014-08-13

Klockan klämtar för amerikan i Europa(5)

Amerikansk kopparand, hanne, fotograferad i Tofta kile, Bohuslän 2006. Foto: Peter Hvass

 

Ett projekt, som inledningsvis verkade vara omöjligt att genomföra, ser nu ut att gå mot sin fullbordan: Den införda amerikanska kopparanden är på väg att helt elimineras ur den europeiska faunan. Enligt uppgift återstår nu enbart ca 40 individer i det brittiska bestånd som för bara några år sedan uppgick till minst 6500 fåglar. Nu ska man även försöka skjuta bort dessa 40, men högst på listan står tio stationära honor.

 

Det var 1948 som den berömde fågelskyddaren och konstnären Peter Scott importerade tre par amerikanska kopparänder till sitt Slimbridge-reservat i sydvästra England. Det gick bra för amerikanerna, och snart hade de både förökat sig och lyckats rymma från hägnen. Omsider spred de sig över en stor del av den brittiska landsbygden.

 

Amerikansk kopparand betraktas som en invasiv art. Begreppet invasiv innebär att arten i fråga inte hör hemma i vår del av världen och att den orsakar problem. Dessa problem har bestått i att den korsat sig med den europeiska kopparanden. Trots att hannarna hos den amerikanska arten är mindre än sina europeiska släktingar, har de visat sig vara framgångsrika hos de europeiska honorna. De hybrider som dessa parningar resulterade i ansågs allvarligt hota den europeiska kopparandens hela existens.

 

Expansionen i Storbritannien innebar mot slutet av 1900-talet etableringar även i Frankrike, Belgien, Nederländerna och Spanien. Det var också upptäckten av hybrider i Spanien på 1990-talet som ledde till krav på bekämpning av den amerikanska arten. Både den spanska BirdLife-partnern SEO och BirdLife International krävde åtgärder från britterna, men i Storbritannien ledde detta till en intensiv och även uppslitande debatt. Många motsatte sig bestämt att över huvud taget jaga dessa änder, andra att jaga dem så hårt att det skulle innebära utrotning.

 

Debatten till trots inleddes i slutet av 1990-talet ett program med syftet att helt bli kvitt den amerikanska kopparanden i Storbritannien och Europa. Trots att änderna anses vara lättjagade har programmet kostat stora summor. Man räknar med minst 5 miljoner brittiska pund, motsvarande runt 60 miljoner svenska kronor.

 

Amerikansk kopparand har setts många gånger i Sverige och har även häckat här. Ett par häckade i Tannetjärnen, Nordanstig i Hälsingland 1996 och 1997 och ett par i Skåra viltvatten i Södermanland 2004. Det senaste (sista?) fyndet i Sverige gjordes i Tåkern i Östergötland 5 juni 2008. Därefter är arten inte sedd här.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR