Nyheter

2015-04-13

Knapp majoritet för fortsatt vårjakt på Malta(6)

Trots att turturduvan hör till de arter som minskar allra mest inom Europa, tilläts från och med i morgon (14 april) vårjakt på turturduvor på Malta. Foto: Anita Öckner

 

I en folkomröstning på Malta i lördags blev utslaget att en mycket knapp majoritet av röstberättigade var för fortsatt vårjakt på vaktel och turturduva i landet. Röstsiffrorna blev 50,44 procent för och 49,56 procent emot – en skillnad som motsvarade enbart 2200 röster. Det innebär att vårjaktssäsongen inleds i morgon (14 april) och pågår fram till 30 april.

 

När Malta blev medlem i EU 2004 skulle det egentligen ha inneburit att all vårjakt på fåglar förbjöds eftersom EU:s fågeldirektiv förbjuder jakt under vårflyttning och häckningstid. Men den då sittande regeringen trotsade fågeldirektivet och tillät fortsatt jakt på vaktel och turturduva. Efter hård kritik från EU förbjöds jakten från och med 2008 och ett drygt år senare kom ett formellt utslag från EU-domstolen. Innebörden av utslaget var att Malta, genom att tillåta vårjakt åren 2004–2007, underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EU:s direktiv.

 

De maltesiska jägarna lät sig emellertid inte nöja. Eftersom en stor andel av befolkningen är jägare, utgör de också en betydande väljargrupp. Därför har jägarna länge haft mycket stort inflytande på politiken, oberoende av vilket politiskt parti som styrt. Våren 2010 öppnade därför den maltesiska regeringen för en begränsad vårjakt efter vaktel och turturduva under sex dagar, något som därefter har förlängts till att omfatta närmare tre veckor. Men fortfarande gäller denna jakt enbart dessa två arter och ett begränsat antal fåglar. Vad som sker i praktiken ute i de maltesiska jaktmarkerna är något annat.

 

BirdLife Malta har naturligtvis protesterat och även anmält regeringen till EU för brott mot fågeldirektivet. Regeringen har då försvarat sig med att man utnyttjar ett av de undantag i direktivet som kan medge en begränsad jakt under vissa speciella förhållanden, i detta fall att det skulle handla om en gammal tradition. Huruvida denna tolkning av undantagsreglerna är acceptabel har ännu inte avgjorts av EU.

 

Det finns två mycket allvarliga problem med den vårjakt som nu startar i morgon. Det ena är att turturduvan är en art som minskat mycket kraftigt över hela den europeiska kontinenten och därför borde åtnjuta ett starkt skydd snarare än att bli jagad under våren. Sådan jakt tär på kapitalet och drabbar fåglar som är på väg till sina häckningsplatser. Det andra problemet är att det bland de maltesiska jägarna finns många som struntar i allt vad regler och lagar säger utan skjuter på alla fåglar de ser. Småfåglar som ladusvalor får tjäna som levande träningsobjekt, rovfåglar och andra vackra fåglar skjuts för att ingå i jägarens samling av uppstoppade fåglar.

 

BirdLife i Europa bör nu agera både snabbt och kraftfullt gentemot EU för att en gång för alla få stopp på den otidsenliga vårjakten på Malta. Risken är annars stor att fler länder vill följa Maltas exempel och genom konstruerade lösningar försöka hitta kryphål i fågeldirektivet för att tillfredsställa högljudda jägaropinioner.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR