Nyheter

2013-06-21

Knott knäckte fjällugglor(4)

Den knottangripna fjällugglehonan från Karasjok i Norge med helt igensvullna ögonlock. Foto: Tomas Aarvak/Norsk Ornitologisk Forening

Sommaren 2011 häckade fler än 50 par fjällugglor i norra delen av Fennoskandien. Av dessa kontrollerade forskare 18 bon i Norge och 10 i Finland. Alla häckningar utom två lyckades – i de två som misslyckades var det knott som var orsaken. I vardera ett bo i Norge och Finland var fjällugglehonan så hårt angripen av knott att hon inte kunde se och var även försvagad på andra sätt.

 

 

När forskarna den 24 juni 2011 besökte ett bo vid Karasjok i norska Finnmark innehöll boet sju ungar och tre ägg samt ett stort antal döda lämlar. Alla ungarna låg livlösa i boet, men vid närmare kontroll visade sig tre av dem fortfarande vara vid liv men mycket svaga. Strax intill stöttes en hona upp. Hennes kropp var mörk och blodfläckad. Hon flög dåligt och föll kort därpå ner i en närbelägen sjö. Forskarna lyckades efter en stund få upp fågeln ur vattnet. Hon var då kraftigt nedkyld och närmast livlös, men det som främst tilldrog sig forskarnas uppmärksamhet var ugglans ögon. De hade svullnat igen helt och var täckta av blod.

 

Först misstänkte man att honan skadats av något rovdjur, men det visade sig snart att ugglans skador hade orsakats av ett massivt angrepp av knott. Under skinnet på huvud, hals och bröst fanns omfattande blödningar och fjädrarna var hopklibbade av levrat blod.

 

Honan togs om hand och kunde efter hand återhämta sig. De ungar som fortfarande visade livstecken gick däremot inte att rädda. När honan sedermera släpptes bar hon en satellitsändare, och av allt att döma är hon fortfarande vid liv.

 

Vid ett annat bo, i Utsjoki i norra Finland, var den ruvande honan uppenbarligen i dålig kondition. Även hennes ögon hade svullnat igen och var täckta av levrat blod. När boet åter besöktes några dagar senare hade honan övergett det och var försvunnen. I samma område fanns sex andra bon där häckningen lyckades.

 

Att ugglor blir så hårt angripna av knott att de misslyckas med häckningen är mycket ovanligt. Vid de mångåriga studierna av fjällugglor i Barrow, Alaska respektive på Wrangelön i Ryssland har detta aldrig noterats, ej heller vid omfattande studier av andra ugglearter i Norge. Från Finland finns däremot en rapport om en sent häckande slaguggla med kraftigt knottangripna ögon. I det fallet lyckades ugglan ändå genomföra häckningen.

 

De båda misslyckade fjällugglehäckningarna hade det gemensamt att de var placerade i förhållandevis hög vegetation, nära vatten och på lägre höjd än vad som är normalt. Övriga bon låg alla på mera vindutsatta höjder med blygsam vegetation, vilket av allt att döma är ett bra sätt att undvika knott.

 

Källa: Ornis Norvegica (2013), 36: 1–5

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR