Nyheter

2016-01-27

Koltrastens framgångssaga vintertid

Koltrasten är en av de fågelarter som ökat allra mest vintertid i Sverige. Det visar bland annat en jämförelse mellan förhållandena i Sigtuna 1952 och 2015. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

För många som matar fåglar är koltrasten en självklar besökare vid fågelmatningen. Ser vi till den samlade topplistan för de tio år vi drivit Vinterfåglar Inpå Knuten ligger också koltrasten högt, närmare bestämt på sjunde plats. Men så har det inte varit särskilt länge. Går vi 50–60 år tillbaka i tiden var koltrasten vanlig vintertid endast i sydligaste Sverige. Redan i Mälardalen var den förhållandevis sparsam, och i Norrland närmast en sällsynthet vintertid.

 

I det kommande numret av Vår Fågelvärld har Niklas Aronsson letat fram en rapport i Vår Fågelvärld från 1954. Det är en redogörelse för en vinterfågelinventering i Sigtuna, genomförd från 20 januari till 9 mars 1952, det vill säga för ganska exakt 54 år sedan. Under denna inventering påträffades i genomsnitt 23 koltrastar per räkningstillfälle. Som jämförelse kan nämnas att det noterades i snitt 20 entitor och 203 gråsparvar vid de fem inventeringarna.

 

Det sågs alltså nästan lika många entitor som koltrastar i Sigtuna vintern 1952 och nästan nio gånger så många gråsparvar som koltrastar. Jämför vi detta med resultatet från Vinterfåglar Inpå Knuten i Sigtuna 2015 visar det sig att antalet koltrastar (256) var nästan åtta gånger större än antalet entitor och nästan 2,5 gånger så stort som antalet gråsparvar!

 

Nu är förvisso både entita och gråsparv arter som haft en nedåtgående trend i landet, men koltrasten har ökat i Sigtunatrakten även i relation till arter som talgoxe, blåmes och pilfink. Under inventeringen 1952 räknades drygt sex gånger så många talgoxar som koltrastar, medan det 2015 gick knappt 1,5 talgoxar på varje koltrast.

 

(AW)

 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR