Nyheter

2017-05-08

Kontakta NOA vid artskyddsbrott!

Äggsamling. Foto: Anders Wirdheim
Det har vid upprepade tillfällen blivit uppenbart att brott mot artskyddsförordningen, t.ex. äggsamling eller otillåten jakt/störning, sällan leder till fällande domar. Det kan bero på att det ofta är svårt att binda den/de som begått brottet till den utförda gärningen, men också på att sådana ärenden prioriteras lågt inom polisens ordinarie utredningsarbete.
 
Vi vill därför uppmana våra medlemmar och andra som misstänker artskyddsbrott att inte ringa polisen via telefonnumret 114 14, utan ta direkt kontakt med Nationella operativa avdelningen (NOA). Här nedan återges ett rykande färskt fall rapporterat av Thomas Birkö, Ångermanlands Ornitologiska Förening.
 
Förra året upptäcktes en fågelskrämma (en rovfågeldrake som ofta appliceras på hustak) på en liten obebodd ö med häckande fåglar. Folk sågs även gå iland regelbundet. Efter samtal med inblandade personer om att skrämman var olaglig togs den bort.
 
I lördags (29 april) sattes den upp igen, varpå polisanmälan gjordes. Det häckar knölsvan, skrattmås, fiskmås, vigg, strandskata m.fl. på ön. Via 114 14 lämnas vederbörliga uppgifter för att upprätta ett ärende. Vid förnyad kontakt den 3 maj finns ingen anmälan registrerad och ingen hos polisen verkar veta någonting. En ny anmälan upprättas och tilldelas ett diarienummer. Två dagar senare är det samma visa. Polisen hittar ingen anmälan trots uppgivande av det tilldelade diarienumret. Efter att Thomas nämnt att han väl får kontakta NOA istället, hittar polisen till slut anmälan och säger att ärendet har överförts till NOA.

Thomas kontaktar NOA, som säger att fågelskrämman måste plockas bort omgående. Några timmar senare ringer Kustbevakningen och meddelar att de följande dag (lördag 6 maj) åker ut till ön och tar in skrämman. De behandlar skrämman som ett brottsverktyg så att fingeravtryck och annat kan säkerställas. Idag måndag har man redan fått ett erkännande från den person som satte ut skrämman.

Bra jobbat Thomas och NOA!


 
 
2017-06-15

Blyammunition bör förbjudas!

 
2017-06-06

Vaktavlösning vid Långe Jan

 
2017-06-02

Ekoskåda under Skådarhjälpens Nationalskådarvecka - bidra till fågelskyddet

 
2017-05-24

Presentationer från IBA-seminariet

 
2017-05-22

Det är dags att börja ta hänsyn till den biologiska mångfalden

 
2017-05-19

Riksstämman blev bra avstamp

 
2017-05-15

BirdLife Sverige yttrar sig om havsplanering

 
2017-05-10

Flyttfåglar: Kärlek på distans

 
2017-05-10

Fågeltornskampen - så gick det!

 
2017-05-08

Kontakta NOA vid artskyddsbrott!

 
2017-05-06

Preliminärt resultat från Fågeltornskampen och landskamperna!

 
2017-05-03

Torninen taisto, Fågeltornskampen, Tårnenes dag

 
2017-04-25

Jobba hos oss - BirdLife Sverige söker kommunikatör

 
2017-04-22

Kort från BirdLife Sveriges IBA-seminarium

 
2017-04-18

Ny, utökad, upplaga av Börja skåda fågel

 
2017-04-11

Jag har pratat fågelskådning med hundratals

 
2017-04-07

Full fart vid Trädgårdsmässan

 
2017-04-06

En samlad svensk fågellokalsguide på gång

 
2017-03-31

SOF-BirdLife träffade Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen

 
2017-03-13

Använd fågelarter som landskapsindikatorer för skyddsvärd skog i nordvästra Sverige!

 
2017-03-10

Helny räknar Tysslingens sångsvanar

 
2017-03-08

Seminarium om viktiga fågelområden — IBA

 
2017-03-08

Fåglar gör oss lyckliga

 
2017-03-07

Fortsätt att mata fåglar

 
2017-03-02

Regeringen ägnar sig åt "greenwashing"

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR