Nyheter

2013-01-29

Kornknarren vann över skogsbolaget(4)

Foto: Björn Malmhagen

Bergvik Skog Plantor AB förbjuds att plantera gran inom ett gräsmarksområde i Älvkarleby kommun i norra Uppland. Mark- och miljööverdomstolen anser att kornknarrens intressen väger tyngre.

 

 

Plantföretaget ansökte för snart två år sedan om att få plantera granfrö på ett cirka 20 hektar stort område. Men länsstyrelsen i Uppsala sade nej, med hänvisning till att området i fråga hade stor betydelse för kornknarren som är rödlistad i Sverige.

 

Bergvik överklagade länsstyrelsens beslut och fick rätt i mark- och miljödomstolen som ansåg att det fanns gott om kornknarr i länet. Men den högre instansen, mark- och miljööverdomstolen, anser att fågelns skyddsintresse väger tyngre, då reproduktionen är låg och arten som sagt är rödlistad. Därför ska länsstyrelsens ursprungliga beslut gälla.

 

Det svenska beståndet av kornknarr beräknas till ca 1900 par och tyngdpunkten i utbredningen finns i landskapen Uppland, Västmanland och Gästrikland samt på Öland och Gotland.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR