Nyheter

2014-04-28

Korparna flyger vidare – veckans fågel (2)

Korp. Foto: John Larsen

 

Korparna flyger vidare på SOF BirdLifes nya logotyp. Snart 70 år efter det att konstnären Sigge Bergström gjorde den ursprungliga vapenskölden, har just den legat till grund för den nya loggan. Vad som inspirerade Sigge Bergström till denna bild, berättar inte historien. Men det är nog ingen djärv gissning att han hade den nordiska mytologins båda korpar Hugin och Munin i tankarna den där gången för 70 år sedan.

 

I den nordiska mytologin var Hugin ”tanken” och Munin ”minnet”. Varje morgon skickade Oden ut dem i världen för att hämta in information åt honom. Senare återvände de, satte sig på Odens axlar, och berättade vad de sett och hört.

 

Nu är inte den nordiska mytologin unik när det gäller korpen. Tvärtom förekommer korpar i många religioner och sägner världen över, och korpen har även vördats som en andlig varelse. Ett av många exempel finns i Bibelns berättelse om syndafloden, där Noa först sänder ut en korp och sedan en duva för att se om vattnet börjat sjunka undan. En viktig anledning till att korpen haft en stark ställning i många kulturer är att den levt nära människan, men sannolikt har dess ”klokhet” också spelat in.

 

Om man nu över huvud taget kan tala om att fåglar är kloka eller intelligenta, så är just kråkfåglar och papegojor de ”klokaste”. De har en förmåga att lösa problem som saknas hos andra fågelgrupper. Flera nyare studier har också visat att just korpar har extraordinära förmågor. De kan lösa problem och de kan även förstå sociala strukturer i en annan grupp korpar än den egna (se t.ex. notis här nedan från 23 april).

 

Korpen finns över i stort sett hela Sverige och har ökat kraftigt under senare årtionden. Numera räknar vi med att det häckar cirka 32 000 par i landet. Den är talrikare i skogsmark än i jordbruksmark, men den förekommer även i landets stora slättbygder och har till och med börjat etablera sig i utkanten av tätorter.

 

Men lika vördad som korpen varit i många kulturer, lika illa omtyckt har den varit på andra håll – i alla fall under se senaste århundradena. I Sverige sågs den länge som ett skadedjur, och så är fortfarande fallet i delar av landet. Det pågår än idag en omfattande så kallad skyddsjakt, inte minst på soptippar. En undersökning som Norrbottens Ornitologiska Förening gjorde för några år sedan visade bl.a. att det bara på Arvidsjaurs soptipp sköts 1865 korpar under perioden 2009–2010!

 

Korpen är en allätare och det ska absolut inte förnekas att den tar både ägg och fågelungar. Men även detta är ett mynt med två sidor. För några år sedan kom jag att följa en korphäckning ganska noga. Anledningen var att traktens kråkor blev mycket upprörda var gång korparna syntes. Jag blev nyfiken på varför, och det visade sig att kråkornas upprördhet var befogad: Vid många av matningstillfällena var det kråkungar som detta korp-par matade sina ungar med! Utan korparnas predation på kråkornas ungar skulle kanske den totala predationen på fågelägg och fågelungar i just detta område ha varit betydligt större (kråkorna är förvisso också predatorer).

 

Korpen är en spännande fågel och en god symbol för SOF BirdLife. Den är värd att behandlas på ett bättre sätt än som ett oönskat skadedjur!

 

(AW)

SOF:s nya logotyp bygger på det gamla träsnittet med en vapensköld och två flygande korpar.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR