Nyheter

2013-10-08

Korsnäbbsrekord i Falsterbo(4)

Mindre korsnäbb, hanne. Skanör (Sk) 7 oktober 2013. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Även om inte höstflyttningen är slut på länge, har det redan slagits ett rejält rekord vad gäller sträckande mindre korsnäbb i Falsterbo. En vecka in i oktober stod höstsumman på ca 28 000 individer. Det kan jämföras med de två tidigare bästa åren 2002 (20 123) och 1990 (15 446). Frågan är då varför det är så gott om mindre korsnäbb? Ett skäl är förmodligen brist på granfrö längre österut i Europa, men det kan också noteras att många arter som lever på frön från olika träd visar en uppåtgående trend.

 

 

Nu är det inte enbart mindre korsnäbb som uppträder rekordartat i Falsterbo. Även bändelkorsnäbb och större hackspett, två andra arter som gärna äter granfrön, har räknats i större antal än något tidigare år. Men dessa båda arter passerar inte Falsterbo i särskilt stor omfattning. Höstsummorna hittills är i sammanhanget blygsamma 158 för större hackspett och 217 för bändelkorsnäbb. Likväl är båda rekord. Det bör också sägas att det inte enbart är i Falsterbo som dessa arter är talrikare än tidigare. Det gäller i stort sett hela landet, men Falsterbo är en bra mätare med fågelstationens långa serier.

 

Som vanligt inleddes sträcket av korsnäbbar redan tidigt under sommaren, men det har fortsatt in på hösten och ser ut att fortsätta ännu en tid. Den senaste veckan har det noterats två dagar med fler än 1000 sträckande mindre korsnäbbar i Falsterbo.

 

Även större hackspettar och bändelkorsnäbbar var i rörelse redan under sommaren, något vi skrivit om här tidigare (6 resp. 7 augusti). Bland annat fanns det flera hundra större hackspettar på Haparanda Sandskär i Norrbotten 1 augusti, och 6 augusti sträckte 970 bändelkorsnäbbar söderut vid Bjuröklubb i Västerbotten. Ännu större summor noterades f.ö. av de båda arterna vid samma tid i Finland. Detta indikerar att en viktig föda, granfrön, tagit slut efter att inledningsvis på säsongen varit rikligt förekommande. Såväl bland hackspettarna som bland korsnäbbarna har det nämligen varit gott om årsungar.

 

Men ser vi lite mera långsiktigt på utvecklingen, visar det sig att många arter som är mer eller mindre specialiserade på att äta frön från träd har en uppåtgående trend. Det gäller större hackspett och korsnäbbarna, men även arter som ringduva, blåmes och grönsiska. Det är också känt att goda fröår (exempelvis kottår hos gran och ollonår hos ek och bok) tenderar att komma tätare numera än tidigare, något som satts i samband med klimatförändringar. Om detta sedan beror på allmänt gynnsammare förhållanden för träden eller om träden tvärtom är stressade av klimatet, får vi låta vara osagt.

 

(AW)

 

 

Ung mindre korsnäbb, Skanör (Sk) 7 oktober 2013. Andelen ungfåglar är stor bland korsnäbbarna vilket visar att häckningssäsongen varit god. Men därefter verkar maten (granfrön) ha tagit slut. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR