Nyheter

2012-09-20

Kråkfåglar känner igen dig!

Kajan skärskådar betraktaren/fotografen. Faktum är att kråkfåglar kan skilja på folk och folk, t.ex. känna igen människor som tidigare behandlat fågeln illa på något vis. Foto: P-G Bentz/Sturnus.se

I en fängslande bok med titeln ”Ovanliga möten med vanliga fåglar” skriver den amerikanska ornitologen och författaren Lyanda Lynn Haupt om hur kråkorna utanför hennes bostad i Seattle, USA uppenbarligen kan skilja på folk och folk. Hennes man Tom hade en dag tagit hand om en kråkunge som ramlat ner från boet och satt och gullade med denna framför TV:n.

Ungen återbördades någon dag senare till boträdet, men kråkmamman hade av allt att döma sett vem som tog ungen när den låg på marken – och sedan dess hatade kråkhonan Tom. Han tvingades lång tid därefter att bära en cykelhjälm på huvudet när han gick ut i trädgården. Så aggressiv var kråkhonan.

Nu presenteras en forskningsstudie utförd vid Washingtonuniversitetet i samma trakt i USA. Studien visar att den aggression som ovan nämnde Tom upplevde inte var någon tillfällighet. Tvärtom är kråkorna i trakten av Seattle (som tillhör en annan art än vår) mycket bra på att känna igen människor och att skilja ”onda” från ”goda”.

Forskaren John M. Marzluff har ägnat sig åt kråkor i många år. Han hade noterat att kråkor ofta var mera rädda för personer som fångat in dem än för andra. Därför gjordes ett experiment med människor iklädda masker av två olika slag. Forskare i den ena typen av mask fångade in sju kråkor, vilket kråkorna inte alls uppskattade även om de snart blev frisläppta. Denna mask kom således att stå för elaka människor. De som var iklädda den andra typen av mask rörde däremot inte kråkorna och betraktades förmodligen som neutrala.

Under en längre period gick därefter forskare omkring på området med de båda maskerna på sig. Kråkorna hade inte glömt oförrätten de utsatts för. De skränade betydligt mera när någon med elak mask kom förbi än när de såg den neutrala masken. Det räckte med att kråkorna såg en liten del av den elaka masken för att bli arga.

Dessutom var det uppenbarligen så att de förorättade kråkorna lärde sina artfränder att inte lita på människor med elak mask. Två år efter infångandet av de ursprungligen sju kråkorna var det inte mindre än 47 kråkor som reagerade upprört när John M. Marzluff gick förbi iklädd den elaka masken.

Även våra europeiska kråkfåglar har visat sig vara mera läraktiga och så att säga ”intelligentare” än fåglar i allmänhet. Denna klipskhet delar f.ö. kråkfåglarna med papegojor som också visat sig vara beskaffade med hjärnor som är betydligt skarpare än vanliga hönshjärnor!

 

Anders Wirdheim

 

Lyanda Lynn Haupts bok ”Ovanliga möten med vanliga fåglar” är utgiven på svenska av Ellerströms förlag i översättning av Lennart Nilsson. 

Råkan ser måhända lite knäpp ut, men skenet bedrar. Kråkfåglar är mera "intelligenta" än andra fåglar. Foto: P-G Bentz/Sturnus.se
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR