Nyheter

2011-12-06

Krig mot korpar på soptippar i norr(2)

Korp. Foto: John Larsen

På soptipparna i Arvidsjaur och Boden pågår ett veritabelt krig mot korpar och andra fåglar. Under åren 2009 och 2010 sköts inte mindre än 1865 korpar enbart på tippen i Arvidsjaur!
Anledningen är att fåglarna ses som en sanitär olägenhet, men det är inte korparna utan själva skötseln av soptippen som utgör ett allvarligt sanitärt problem. Därför begär SOF nu ett möte med landsbygdsdepartementet, det departement som handlägger jaktfrågor.
– Det är knappast så här som lagstiftaren tänkt sig tillämpningen när man formulerade reglerna för skyddsjakt i jaktförordningen, säger Berth-Ove Lindström från Norrbottens Ornitologiska Förening.
Han begärde i våras in uppgifter om jakt på soptippar  från samtliga 14 kommuner i Norrbottens län. Tio svarade, varav fem förklarade att det inte längre förekommer någon jakt på tipparna alternativt att det inte längre finns någon tipp i kommunen. Men i de övriga fem Norrbottenskommunerna, liksom i många andra kommuner i landet, jagas det både kråkfåglar och måsfåglar på tipparna. Frågan är dock om någon kommun kommer i närheten av Arvidsjaurs omfattning.
– Det är ett veritabelt krig mot fåglarna som pågår på denna soptipp. Man får lätt uppfattningen att fågeljakten är ett av ändamålen med skötseln av tippen. Exempelvis lämnas avfall från ett lokalt slakteri helt öppet, så det är inte konstigt att korpar och andra fåglar lockas dit, säger Anders Wirdheim som ansvarar för jaktfrågor inom SOF. och fortsätter:
– Vi begär nu att få möta ansvarigt folk på departementet och kräver att det görs en omfattande översyn av hur skyddsjakt tillämpas på tippar runt om i Sverige.

Skrivelsen till Landsbygdsdepartementet.

 

 

Soptippen i Arvidsjaur med några av alla de gömslen som jägarna använder i sitt krig mot korparna. I en grop bakom det närmaste gömslet låg gamla slaktrester helt öppet. Juni 2011. Foto: Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR