Nyheter

2014-02-17

Kungsfiskare – veckans fågel (2)

Denna milda vinter har gynnat kungsfiskarna som övervintrat i södra Sverige, och kanske kan vi hoppas på god reproduktion kommande sommar. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Ett skarpt och genomträngande läte och en blå blixt som far iväg lågt över vattenytan. Det är oftast så man upplever kungsfiskaren vid ett svenskt vattendrag. Vissa år finns den lokalt i stora delar av Götaland och Svealand, andra år den ovanlig. Orsakerna till dessa variationer är vintervädret. Kungsfiskaren har visat sig vara mycket känslig för stränga vintrar. Men så är den också en sentida invandrare från söder, och även om den häckat så långt norrut som i södra Norrland, befinner den sig i Sverige vid sin nordgräns i världen.

 

Kungsfiskaren häckar i branta sandbrinkar, där den gräver ut sitt bohål, och möjligen kan brist på häckningsplatser vara en begränsande faktor. Oftast ligger häckningsplatsen i kanten av ett vattendrag, men det har förekommit att kungsfiskare häckat långt från närmaste vatten. I Östergötland konstaterades en häckning 800 meter från närmaste å!

 

Kungsfiskaren är en relativt sen invandrare till Sverige söderifrån. Den spred sig snabbt under 1800-talet och nådde Skåne, där de första säkra fynden gjordes 1835. Därefter dröjde det till 1872 innan den första häckningen konstaterades, men det var inte i Skåne utan i Tabergsån i norra Småland. Med stor säkerhet hade kungsfiskaren då redan häckat på andra håll i södra Sverige men undgått upptäckt.

 

Under 1900-talet ökade kungsfiskaren i Sverige och häckade troligen även i Halland. Men beståndet blev i det närmaste utraderat av 1940-talets mycket kalla vintrar. Därefter ökade beståndet långsamt för att nå en ny topp under 1970- och 80-talen. Vintern 1986/87 var emellertid både hård och lång och gick av allt att döma mycket hårt åt de svenska kungsfiskarna. Men beståndet återhämtade sig på nytt, och i början av 2000-talet nåddes ännu en topp.

 

En viktig anledning till att kungsfiskaren återhämtar sig snabbt efter kalla vintrar är att den har mycket god reproduktionsförmåga. Det är vanligt att ett par föder upp mer än en kull, och det finns exempel från Emån i Småland där ett par under en säsong hade fyra kullar. Flera par kan också häcka ganska tätt under förutsättning att det finns goda fiskevatten och bra strandbrinkar. I de fall riktade inventeringar efter kungsfiskare har gjorts i landet, har det ibland visat sig att arten varit talrikare än vad spontant inkomna rapporter pekat på.

 

Förutom brist på strandbrinkar kan rensning av åarnas stränder vara ett hot mot kungsfiskaren. Den är själv beroende av spaningsplatser på grenar, och fisken den lever av gynnas av skuggande träd eller buskar längs stränderna.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR