Nyheter

2011-11-16

Kungsörn attackerade en finnspets(2)

Kungsörn, en äldre individ. Foto John Larsen
Norrbottenskuriren berättar om en finnspets som attackerades av kungsörn. Det hela slutade lyckligt, enligt artikeln, för både kungsörnen och hunden. Man kan bara spekulera i vad som utlöste attacken. Det är känt att kungsörnar tar rävungar, utterungar och även mårdungar även om det inte är huvudfödan. Där kungsörnen finns fångar den helst större gnagare men allt från sorkar, olika fågelarter till igelkottar och huggormar kan slinka med. Större redan döda djur, kadaver, ingår också i kosten och har låg ”energikostnad” att anskaffa. Att en kungsörn på allvar skulle försöka ta en så pass stor hund som ett byte är verkar långsökt. Mindre hundar kan förmodligen råka illa ut även om det inte direkt finns belagt vid studier av födoval samtidigt som det finns rapporter om kungsörnar som attackerar hundar. Det kan givetvis röra sig om en oerfaren hungrig ungfågel som inte känner sin begränsning. Däremot backar inte örnarna för rävar vid örnmatningar utan de kan driva bort dem. En finnspets ligger väl ungefär i samma viktklass som en räv. Möjligen kan den attackerande kungsörnen haft ett kadaver eller byte i närheten som den ville ha för sig själv. Men man kan bara spekulera! Läs artikeln i Norrbottenskuriren här.

Kungsörn, en yngre individ. Foto John Larsen
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR