Nyheter

2013-10-15

Kungsörnssymposiet 2013 i Dovre(5)

Ung kungsörn. Foto: Thor Østbye

Det går inte så bra för kungsörnen just nu. Den motarbetas av regeringen genom aktuell proposition som anger alldeles för låg målsättning för kungsörnspopulationen. Även i naturen går det dåligt. För andra året i rad har antalet lyckade häckningar sjunkit i Sverige, Norge och Finland. Bara i Danmark har resultatet förbättrats, men där består hela populationen av bara tre par som fick fram fyra ungar. För Sveriges del blev det endast 125 lyckade häckningar under 2013, vilket är betydligt sämre än genomsnittet för den senaste 10-årsperioden. Siffrorna presenterades i Hjerkinn, Dovre där det 15:e nordiska kungsörnssymposiet arrangerades 11–13 oktober.

 

I kungsörnssymposiet deltog ca 90 personer, varav ungefär hälften från Sverige. Förutom de ideella inventerarna fanns representanter från forskningen, naturvårdsverket och länsstyrelserna. De drygt 15 föredragen avhandlade allt från systematik av världens alla örnar till rehabilitering av skadade örnar genom transplantation av vingpennor. Vid en genomgång av en populationsdynamisk modell blev vi medvetna om hur mycket viktigare vuxenöverlevnaden är jämfört med ungproduktionen för örnstammens stabilitet.

 

Symposiet genomfördes ovanför trädgränsen i ett strålande brittsommarväder och med utsikt mot Snöhettas toppar och glaciärer. Jaktfalk och hökuggla var nya symposiearter, och av områdets 250 myskoxar såg vi mer än 10 procent. Vi konsumerade även en trafikdödad oxe i form av både paté och gryta. Innan symposiet avslutades enade sig deltagarna om en resolution till Sveriges riksdag med uppmaning att inte ta beslut om kungsörn enligt propositionen utan att först utreda alla aspekter av begreppet gynnsam bevarandestatus för kungsörn.

 

(Börje Dahlén)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR