Nyheter

2014-11-14

Kustlabben Archie i Columbus kölvatten(5)

Archie är en kustlabb av ljus färgmorf. I somras försågs han med en satellitsändare som sedan dess skickat mycket intressant information om hans flyttningsresa. Foto: John Larsen

 

Vi har tidigare skrivit om att en av ambassadörerna för årets kulturhuvudstad Umeå är en kustlabb. Den har fått namnet Archie och försågs med en satellitsändare på sin häckningsö i Norra Kvarken utanför Umeå i somras. Nu ger denna sändare massor av information om hur en kustlabbs flyttningsresa går till. Det är kunskap som varit omöjlig att skaffa enbart genom traditionell ringmärkning.

 

Om man slår upp kustlabben i andra bandet av Svensk ringmärkningsatlas, finner man att det bara gjorts ett par återfynd av svenskmärkta kustlabbar i eller nära vinterkvarteren. En fågel blev dödad i Guinea i september två år efter märkningen och en annan påträffades död på en strand i Brasilien 30 september 2003, fem år efter märkningen. I den norska ringmärkningsatlasen finns ett återfynd från Elfenbenskusten.

 

Dessa tre återfynd antyder att vinterkvarteren finns i mellersta eller södra Atlanten, och det är också i farvattnen utanför Afrika och Sydamerika som det genom åren rapporterats och fotograferats flest kustlabbar vintertid. Men bortsett från att de båda svenska återfynden antyder en ganska snabb resa söderut, vet vi inte mycket om hur flyttningen går till.

 

När det gäller Archie har han (det är troligen en hanne) valt en annan strategi. Hans resa söderut började i ganska långsamt tempo ner genom Bottenhavet och Östersjön. Det tog närmare 20 dagar från Norra Kvarken ner till Skånes sydöstra hörn. Där var han kanske en av de 326 kustlabbar som sträckte västerut förbi Simrishamn 31 augusti, för två dagar senare, 2 september, befann Archie sig mitt ute i Nordsjön. Den 4–6 september passerade han genom Engelska kanalen för att sedan fortsätta ner till Biscayabuktens sydvästra del.

 

I det området, det vill säga utanför Iberiska halvöns nordvästra hörn, stannade Archie kvar i nästan två månader. Först i början av november började han röra sig söderut, och då gick det åter fort. Från 3 till 6 november flög han 2400 km söderut ner till vattnen utanför Mauretaniens och Senegals kuster, och satellitsignalerna antyder att han även gjorde en avstickare ut till Cap Verde. Enligt de allra senaste signalerna verkar Archie nu ha lämnat de afrikanska kustvattnen och börjat bege sig mot sydväst. Igår, 13 november, befann han sig en bra bit ut över Atlanten väster om Guinea Bissau. Där bör han kunna ha nytta av passadvinden som blåser från nordost mot sydväst. Det var för övrigt dessa vindar Columbus utnyttjade när han seglade över Atlanten med Santa Maria 1492. Det återstår att se om även Archie kommer att se Nya världen nästa gång han siktar land.

 

En fråga som infinner sig är varför Archie stannade i nästan två månader utanför nordvästra Spanien och norra Portugal? En förklaring är kanske att detta havsområde under hösten måste utgöra en rik jaktmark för en piratiserande labb. Genom detta område passerar mängder med tärnor, måsfåglar, liror och andra havsfåglar vid denna tid. Tärnorna och måsfåglarna är på väg mot sina vinterkvarter, medan gråliror och större liror är på väg mot häckningsplatserna i Sydatlanten efter att ha tillbringat södra halvklotets vinter i Nordatlanten.

 

(AW)

Den 13 november befann sig Archie långt ute över havet i centrala Atlanten, kanske på väg mot Sydamerika. Den fortsatta resan kan följas via Birds Inspire på Facebook.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR