Nyheter

2011-02-06

Kylan hård mot skarvarna

Den stränga kylan både förra vintern och under inledningen på denna kan ha gått hårt åt det svenska skarvbeståndet. Det är nämligen vad som hänt i vårt södra grannland, Danmark. Där minskade skarvbeståndet mellan 2009 och 2010 med ca 15 procent enligt Dansk Ornitologisk Forenings tidskrift Fugle i felten (1/2011). Det är den största minskning som noterats från ett år till ett annat, och det allra mesta tyder på att det var vintern 2009/2010 som var orsaken. 

Traditionellt har de skarvar som häckar i Danmark och Sverige (Ph. c. sinensis – ”mellanskarv”) flyttat söderut under vintern, ofta till Medelhavet. Men under den långa perioden med milda vintrar från slutet av 1980-talet fram till 2009 ökade antalet övervintrande skarvar kraftigt i de sydskandinaviska vattnen. Det handlade om många tusen fåglar vintern 2008/2009. 

Danska undersökningar har visat att skarvarna påverkas negativt av låg vattentemperatur. Då förbrukas betydligt mer energi när de dyker efter fisk. De skarvar (av atlantisk ras) som övervintrar i de kalla, men fiskrika, vattnen utanför Grönland reducerar sitt fiskande till ett dagligt dopp som varar i genomsnitt nio minuter. På den tiden skall de lyckas fånga tillräckligt med fisk för att täcka ett dygns energiförbrukning. 
När det är kallt i vattnet söker sig dessutom fiskarna ut på djupare vatten, vilket innebär ytterligare svårigheter för de fiskande skarvarna. Följderna blev att många skarvar inte klarade vintern utan dukade under. 

Under 2010 uppgick det danska häckningsbeståndet till 28 000 par. Det är det lägsta antalet på 20 år i Danmark och det innebär också att beståndet minskat med en tredjedel sedan toppåret 2000, då 42 500 par häckade. 

Anders Wirdheim
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR