Nyheter

2012-07-18

Långsam spridning hos danska tornugglor

En av de senaste (den sista?) bilderna av en tornuggla som tagits i Sverige – i Vellinge i Skåne i januari 2008. Foto: Nils-Arvid Andersson

Det danska beståndet av tornugglor for mycket illa av de stränga vintrarna 2009/2010 och 2010/2011. Mer än 90 procent av beståndet raderades ut. Samtidigt visar en studie att den geografiska spridningen inom beståndet gått mycket långsamt. Alla som går och hoppas på en ny spridning från Danmark till Sverige får därför bereda sig på att det kan dröja.

 

I mitten av 1990-talet inträffade en betydande invasion av tornugglor i Danmark. Fåglarna hade sitt ursprung längre söderut på kontinenten, framför allt i Tyskland, vilket framgick av återfynd av ringmärkta fåglar. Nyetableringen i Danmark, där tornugglan fram till omkring 1995 var tämligen sällsynt, gynnades i väsentlig grad av ett omfattande program med uppsättning av holkar inne i lador och andra byggnader. Toppen nåddes 2009, då 492 par kunde konstateras i landet.

 

En ny undersökning redovisas i Dansk Ornitologisk Forenings Tidskrift 2/2012. Den gäller ringmärkta ungfåglars spridning från boplatsen till det område där de senare återfunnits och visar att de i genomsnitt bara förflyttat sig 24 km. Detta är av samma storleksordning som en motsvarande undersökning i Holland redovisat men betydligt mindre än vad som konstaterats hos amerikanska tornugglor (129 km). Det visade sig också att det mesta av den danska spridningen skedde kort efter det att ugglorna blivit självständiga samt att ungarna förflyttade sig som längst mitt under häckningssäsongen, då konkurrensen om nya revir kan antas vara som störst.

 

Det svenska beståndet av tornugglor är litet och mycket hemligt. Enligt den nya boken ”Fåglarna i Sverige – antal och förekomst” häckar det tornugglor enbart på Gotland, och de är dessutom få. I Skåne har det inte setts några säkra tornugglor sedan före den danska kraschen 2009/2010.

 

Anders Wirdheim

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR