Nyheter

2014-01-22

Länsstyrelsen i Skåne vill begränsa flyg över känsliga fågelområden(6)

Flygfarkoster av bland annat denna typ framförs ofta lågt över fågelområden och har en mycket stark skrämseleffekt på både fåglar och sälar. Foto: P-G Bentz

 

I ett brev begär Länsstyrelsen i Skåne att regeringen inför flygförbud på en höjd av 600 meter över havet i tolv specifika naturområden. I andra hand bör förbudet i dessa områden sättas till 300 meter över havet. Ett motsvarande förbud infördes förra året i Danmark och omfattade över 70 särskilt utpekade fågelområden.

 

Orsakerna till förbuden är att lågflygande flygfarkoster, till exempel mindre flygplan, helikoptrar, deltavingar, modellflygplan och så kallade flygmopeder har en stark skrämseleffekt på fåglar. Samtidigt innebär svenska reservatsregler att skyddsbestämmelserna upphör just ovanför markytan. Om inget annat anges särskilt, är det fritt fram att flyga även över reservat och andra känsliga fågelområden. Detta har länge kritiserats från fågelskyddshåll, och i vissa områden utgör denna typ av flyg ett stort problem.

 

Under senare år har Länsstyrelsen i Skåne fått allt fler rapporter om störningar på djurlivet på grund av flygfarkoster. När det gäller motsvarande störningar från båtar har länsstyrelserna möjlighet att begränsa trafiken med stöd av miljöbalken. Men när det gäller luftfart omfattar miljöbalken bara start och landning.   

 

– Inte ens detta respekteras alltid. En helikopter startade och landade i ett djurskyddsområde som man inte ens får beträda. Både vår egen personal och allmänheten har observerat hur till exempel luftmopeder flyger in lågt över våra känsliga fågelområden och skrämmer upp mängder med fågel. Även fallskärmshoppning förekommer. Incidenter som dessa kan få allvarliga följder både för det vilda djurlivet och för betande tamdjur, säger Per Magnus Åhrén, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Skåne.

 

Eftersom Länsstyrelsen inte själv har möjlighet att göra något åt överflygningarna begär man nu att regeringen begränsar luftfarten i följande områden: Hallands Väderö, Kullaberg, Jonstorp–Vegeån, Höllviken, Falsterbobukten, Klingavälsåns dalgång, Fyledalen, Araslövssjön, Hammarsjön, Yngsjö, Hanöbukten och Åhus. Det rör sig om naturområden med mycket höga värden för fågellivet, i vissa fall även för knubbsäl och gråsäl.  

 

P-G Bentz, som under fältsäsongerna arbetar som guide på Falsterbo fågelstation, välkomnar länsstyrelsens begäran och säger:

 

– Det är orimligt att våra naturreservat är tvådimensionella och inte har tre dimensioner. Fåglar flyger och rör sig som bekant i luftrummet och uppehåller sig inte enbart på en yta. Speciellt när jag guidat ute vid Falsterbo fyr under höstarna har vi sett lågflygande småflygplan, helikoptrar, motordrivna hanggliders och allt vad de heter, svepa fram lågt över marken – ofta under 50 meters höjd. De skrämmer då upp allt som kan flyga och tvingar sälarna i sjön.

 

(AW)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR