Nyheter

2014-01-16

Länsstyrelserna får inte besluta om skyddsjakt på kungsörn(6)

Beslut om skyddsjakt på kungsörn kommer inte att flyttas till länsstyrelserna utan ska även framöver behandlas av Naturvårdsverket. Foto: Thor Østbye

 

Idag presenterade Naturvårdsverket nya riktlinjer gällande beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Regeringen har länge haft som målsättning att dessa beslut ska föras ut i landet, närmare dem som berörs av rovdjuren. Ett led i denna strävan är skapandet av regionala viltförvaltningsdelegationer, och dessa får nu utökade befogenheter. Men detta gäller inte kungsörnen. Eventuella beslut om skyddsjakt på kungsörn kommer även framöver att tas av Naturvårdsverket.

 

Det har varit möjligt att få tillstånd till skyddsjakt på kungsörn i flera år, men ännu har det inte fattats något sådant beslut. Någon allmän ändring av grunderna för beslut blir det inte heller nu, varken för kungsörnen eller för de fyrbenta rovdjuren. Samma krav och villkor gäller, även om besluten nu flyttas ner på länsnivå.

 

─ Det är ingen förändring i reglerna. Varje skyddsjaktsansökan ska utredas och behandlas enligt gällande lagstiftning för skyddsjakt, precis som tidigare.  Det är en förutsättning för att en regionaliserad rovdjursförvaltning med en delegerad rätt att besluta om skyddsjakt ska fungera, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.

 

Läs mera i pressmeddelande från Naturvårdsverket:

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Skyddsjakt-pa-rovdjur-delegeras-till-lanen--ett-naturligt-steg-i-en-regionaliserad-forvaltning/

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR