Nyheter

2014-05-23

Lärkan i skyn har ett egenvärde!(2)

Är det lärkan i skyn Göran Rosenberg pekar på? Hur som helst påpekade han att den biologiska mångfalden har ett egenvärde. Den måste inte vara lönsam för att bevaras. Foto: Tobias Nilsson

 

Den 29 april samlades på SLU i Ultuna en grupp människor som Göran Rosenberg kallade för nyckelpersoner inom svensk naturvård. Han var konferencier på årets Flora- och faunavårdskonferens. Det är ArtDatabanken som varje år bjuder in representanter för naturvården, och det har man gjort sedan 1991.

 

Programmet var som vanligt kompakt och fyllt med intressanta talare. Av helt naturliga skäl blev publiken som mest uppmärksam när miljöminister Lena Ek talade. Miljöministern, som vid förra årets konferens mottog en gåva bestående av fem lärkrutor, var mycket stolt över propositionen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster som presenterades 13 mars. Mycket fokus låg på ekosystemtjänsternas värde och ekonomiska styrmedel. Lena Ek lyfte även fram dialog som ett betydelsefullt redskap i arbetet med naturvård – det är betydligt bättre att ha de ideella organisationerna med sig än emot sig.

 

Under konferensen kunde man dock återigen konstatera att vi inte är i närheten av att nå våra mål att lyckas hejda förlusten av biologisk mångfald i tillräckligt snabb takt. Till Lena Ek ställde en bekymrad Göran Rosenberg bland annat frågan om den biologiska mångfalden måste vara nyttig och lönsam – han undrade om den inte borde ha ett egenvärde. Göran nämnde även sånglärkan och berättade om hur den försvunnit i den trakt han växte upp. Som projektledare för Rädda Sånglärkan föll det sig naturligt att viga en av pauserna åt en pratstund med Göran som glatt ställde upp för fotografering i projektets signatur-pose.

 

Drygt två veckor efter konferensen sändes en krönika signerad Göran Rosenberg i SR P1:s Godmorgon, världen!. Han ägnar i den allt utrymme åt förlusten av biologisk mångfald och även denna gång får sånglärkan en central roll i resonemangen. Krönikan är ett mycket angeläget inlägg i diskussionen kring de värden artrikedomen betingar. Den får en att än en gång fråga sig hur väl är vi egentligen lämpade att förvalta detta sköra arv.

 

Tobias Nilsson

 

Göran Rosenbergs krönika i Godmorgon världen!, som sändes söndagen 18 maj, kan höras här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=5864198 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR