Nyheter

2014-05-22

Låt fågelungar vara!(2)

Nej, de fågelungar vi stöter på inne i samhällen är i de flesta fall inte övergivna. Grundinställningen är därför: Låt dem vara! Foto: Ulrik Bruun

 

Nu kommer den tid då naturen formligen kryllar av fågelungar. Det innebär bland annat att många av oss som sysslar med fåglar får ta emot dagliga samtal från engagerade människor som tror sig ha hittat en övergiven fågelunge. I de allra flesta fall är inte dessa ungar övergivna, utan det finns föräldrar i närheten. Därför bör grundinställningen vara att man inte ska röra fågelungarna utan låta dem vara. Dessutom bör man veta att det är mycket svårt att föda upp fågelungar.

 

Många som har försökt ta hand om fågelungar har berättat att ungarna i fråga ätit med god aptit, men att de trots detta plötsligt dött. Uppenbarligen är det något som brister när vi försöker agera fågelföräldrar. Kanske lyckas vi inte ge ungarna tillräckligt allsidig näring, varpå de dör på grund av någon brist? Hur som helst ska det mycket till för att man ska avvika från grundinställningen att låta ungen vara.

 

Några som har mycket stor erfarenhet, såväl när det gäller att ta hand om fåglar som att svara på frågor, är personerna som jobbar ideellt inom organisationen KFV – Katastrofhjälp Fåglar och Vilt. Vi vidareförmedlar några av KFV:s råd:

 

• När Du träffar på en fågelunge måste Du vara klar över att allt omhändertagande kan betraktas som jaktbrott.

• Friska ungar tar man inte omhand utom om de är övergivna (vanligaste orsaken är att modern är död). Har Du inte tid att försäkra Dig om detta, så är ungen inte övergiven.

• Många djur väljer tätorter som boplats. Det gäller änder, måsar, rovfåglar, ugglor, strandskata och en lång rad småfåglar. Dessa väljer tätorten och dess hus, gårdar och industriområden för att lokalerna är lämpliga, det finns gott om föda och de lyckas bra med sin uppfödning av ungarna. Staden är alltså ingen felaktig plats för vilda djur och deras ungar.

• Många människor tycker att djurungar i tätortsmiljön skall tas omhand, eftersom där finns många faror som trafik, människor, hundar och framförallt katter. Men fågelföräldrarna har gjort ett medvetet val, och det är därför inte vår sak att ändra på detta. Du kan däremot hjälpa dem genom att hålla hunden i koppel och hålla katten inne under häckningssäsongen.

• Vilda djur får inte hållas av privatpersoner utan tillstånd i mer än 48 timmar. Detta för att Du skall få tid att finna någon med tillstånd. Tillstånd har rehabiliterare i Katastrofhjälp - Fåglar och Vilts Riksförbund. (Se Naturvårdsverkets förteckning över godkända viltrehabiliterare eller gå in på KFV:s Riksförbunds hemsida www.kfv-riks.org.se).

• Tar Du trots förbud hand om en djurunge, så har Du ett ansvar för att den klarar sig, när den släpps ut. Att föda upp djurungar och lära dem att klara sig i naturen är ett stort och svårt arbete som kräver mycket tid och kunskaper.

• Att hålla ett vilt djur i fångenskap kan betyda dryga böter för den som saknar tillstånd.

• Allt tal om att mamman inte tar tillbaka sin unge om den är vidrörd av människa är felaktigt. Djurvärldens mödrar är goda mödrar, som inte bara känner igen sina ungars doft utan även utseende och läten.

 

Så långt råd och anvisningar från KFV. Grundinställningen bör upprepas: Ta inte hand om fågelungarna utan låt dem vara!

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR