Nyheter

2013-06-28

Levande skärgårdsnatur till minne av Roland Staav(4)

Levande skärgårdsnatur tillägnas denna gång minnet av Roland Staav som hastigt avled hösten 2012.

Det senaste numret av skriften Levande skärgårdsnatur, som ges ut av Skärgårdsstiftelsen, tillägnas minnet av Roland Staav. Roland var en hängiven inventerare, ringmärkare och kännare av fågellivet i Stockholms skärgård. Hans bortgång i slutet av förra året lämnar ett stort tomrum.

 

I Levande skärgårdsnatur redovisas resultatet av inventeringar av fåglar, sälar och blåstång under 2012. Sammanfattningsvis kan det sägas att det går fortsatt dåligt för ejder och svärta, medan alkorna klarar sig bättre, om än med vissa omfördelningar. Även de två stora bevingade predatorerna, berguven och havsörnen, har starka stammar i Stockholms skärgård. Det fanns under förra året 13–15 aktiva berguvsrevir, men häckningsframgången var mycket dålig, sannolikt på grund av kallt och blött väder. Då gick det bättre för havsörnarna – i 63 kontrollerade revir lyckades 74 procent med häckningen.

 

Sorgebarnen är som redan nämnts svärta och ejder. Om svärtan skriver Mats Nordin från länsstyrelsen följande:

 

”Utvecklingen ser mycket dyster ut. Årets resultat är ett kraftigt hopp nedåt från en redan extremt låg nivå. I år är det bara Svenska Högarna som kan betraktas som ett bra område för svärta. Det gamla flaggskeppet Stora Nassa ligger i år långt under sitt tidigare lägsta värde och är nu alltså inte längre ens en jämförelsevis bra skärgård för svärta. Jämfört med det högsta värdet, som räknades första året i räkningsperioden 1985, återstår i år 3 % av svärtorna i Stora Nassa.”

 

När det gäller ejdern konstateras i rapporten att friluftslivet har en förmodligen starkt negativ påverkan på honor med ungar. Claes Kyrk skriver:

 

”Ejdrarna var i juli påtagligt störda av all mänsklig aktivitet som gav dem få platser att vistas på ostört. Störningarna bestod av intensiv båttrafik bestående av snabbgående motorbåtar. Dessutom fanns där gott om segelbåtar, några sportfiskebåtar, paddlande kajakgrupper, vindsurfare, kitesurfare, och på många håll förekom sol och bad. . . . Flera grupper med ungkullar försökte fly undan på öppet vatten när snabbgående båtar passerade helt nära olika strandzoner där de vistades. Att den omfattande mänskliga närvaron påverkar ejderungarnas över- levnad negativt var mycket uppenbart.”

 

En av Roland Staavs favoritfåglar var skräntärnan. Denna fågel kände Roland bättre än någon annan nu levande ornitolog. Även skräntärnorna hade det tufft 2012 på grund av en kall och våt försommar, men totalt kunde 30 ungar märkas i Stockholms län under Skräntärnans År 2012. I rapporten berättas också om ett snabbt återfynd: En av de ungar som ring- och färgmärktes utanför Väddökusten 3 juli avlästes 7 oktober av en alert tunisisk student i Gabes-bukten i norra Tunisien.

 

(AW)

 

Alar Broberg med en av de få berguvungar som klarade den kalla och blöta våren 2012. Foto: Skärgårdsstiftelsen
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR