Nyheter

2013-06-28

LIFE en livlina för Europas natur (om än i kortaste laget)(4)

Tofsvipans strandängar är föremål för Life-projekt i flera europeiska länder. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Tidigare i veckan enades EU-kommissionen och det irländska ordförandeskapet om framtiden för Life, det enda utpräglade miljöprogrammet inom EU. Som vanligt i sådana här sammanhang nåddes en kompromiss i sista stund, men efter en vecka där EU:s nya budget inneburit dystra framtidsutsikter för naturvården inom jordbruket, måste överenskommelsen om Life ses som ett steg i rätt riktning.

 

 

– Vi välkomnar överenskommelsen som ett steg framåt som kan göra Life-programmet ännu mera effektivt och framgångsrikt, säger Konstatin Kreiser från NABU/BirdLife Tyskland.

 

Konstantin Kreiser har tidigare arbetat med naturvårdsfrågor på BirdLife Europas kansli i Bryssel och är mycket väl insatt i hur EU-maskineriet fungerar. Hans analys av Life-programmet är att det är bra, men att det inte kan kompensera för alla de motgångar som naturen drabbas av genom andra EU-program:

 

– Andra EU-program orsakar problem för naturvården, och Life kan inte kompensera detta om inte budgeten ökar. Det skulle behövas ytterligare 2 miljarder euro för att hjälpa medlemsstaterna att skydda sina respektive naturarv, säger Konstantin Kreiser.

 

Den nya överenskommelsen innebär att 25 procent av den nya Life-budgeten ska avsättas för ett nytt delprogram gällande klimatförändringar. Samtidigt sägs det dock att minst 55 procent av det som återstår i budgeten ska reserveras för bevarande av biologisk mångfald. Denna pott kan komma att ökas med ytterligare 10 procent.

 

Vidare ska EU:s medfinansiering av Life:s naturvårdsprojekt höjas från 50 till 60 procent. För projekt som rör prioriterade arter och livsmiljöer ska EU:s andel, precis som tidigare, vara 75 procent. Samtidigt innebär dock den åtstramningspolitik som bedrivs i många länder att det kan bli svårt att få fram nationell finansiering av flera viktiga projekt. Det spelar i så fall ingen roll att EU höjer sin andel om den nationella finansieringen uteblir.

 

Life-programmet ska i framtiden också kunna användas för finansiering av projekt i EU:s s.k. utomeuropeiska territorier (vilket främst innebär gamla kolonier i tredje världen). Dessa områden, av vilka många utgörs av små öar, hyser flera endemiska och hotade arter än hela Europa. De hör också till världens s.k. biodiversity hotspots.

 

Slutligen måste det betonas att storleken på Life-programmet fortfarande är oklar eftersom förhandlingarna om detaljer i EU-budgeten ännu inte är klara.

 

(AW)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR