Nyheter

2011-10-12

Lite grön kosmetika i stället för en grön reform av jordbrukspolitiken(2)

PRESSMEDDELANDE FRÅN SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING;

 

          

– Vi hade sett fram emot en grön reform av jordbrukspolitiken, men det vi ser i EU-kommisionens förslag är på sin höjd lite grön kosmetika. I det stora hela är allt som förr under stark påverkan av jordbrukets lobbygrupper och regeringar som anser att EU skall subventionera icke hållbara jordbruksmetoder. Det säger Dennis Kraft, ordförande i Sveriges Ornitologiska Förening om det förslag till en ny gemensam jordbrukspolitik inom EU som presenterades idag.

– I en tid av ekonomisk kris och hårda nedskärningar i många europeiska länder måste den gemensamma jordbrukspolitiken, som motsvarar 40 procent av EU:s hela budget, användas effektivt och med tydliga och positiva mål i sikte.

– Men värst är kanske ändå att denna stora och avgörande fråga är närmast att betrakta som död i den svenska politiken. När det borde bli en intensiv debatt, sitter politikerna tysta och massmedia tar inte tag i frågorna, säger Dennis Kraft. 
De för miljön allvarligaste delarna i det nya förslaget är att många länder får möjlighet att flytta pengar från det som kallas Pelare 2 (miljöstöd) till Pelare 1 (allmänt stöd). Detta strider mot alla tidigare reformer och flyttar pengar från målinriktade och effektiva stöd till mera diffusa försörjningsstöd. Vidare ges ökat stöd till landsbygdsutveckling i snart sagt alla sammanhang utom när det gäller miljö.

– Trots upprepade löften om en grön reform som skulle belöna de jordbrukare som levererar kollektiva nyttigheter och hanterar jorden väl, får vi ett mycket urvattnat förslag. Visst finns några försiktiga steg framåt, men i många andra frågor är risken stor att det går åt andra hållet. Vi riskerar många av de framsteg som gjorts i tidigare reformer, säger Dennis Kraft.  Nu skall medlemsstaterna och Europaparlamentet utarbeta detaljerna för reformen. Då är det mycket viktigt att beslutsfattarna inte bara ser till jordbrukets snäva intressen utan tar hänsyn till mycket bredare samhälleliga förväntningar på jordbruket. Europas naturvårdsorganisationer är djupt besvikna på de senaste uttalandena från ordföranden i EU-parlamentets jordbruksutskott om att den gemensamma jordbrukspolitiken främst måste "gynna jordbrukarna och inte bara det civila samhället”*. Det sätt på vilket vår jordbruksmark hanteras är avgörande inte enbart för livsmedelsproduktionen, utan även för skyddet av naturresurser och bevarandet av biologisk mångfald. Den gemensamma jordbrukspolitiken måste spegla alla dessa frågor.  * http://www.agrisalon.com/fr/permalien/article/5810197/Le-Copa-Cogeca-et-le-Parlement-europeen-main-dans-la-main-contre-un-verdissement-autoritaire.html

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR