Nyheter

2014-08-21

Liten ljusglimt för vitryggen(5)

Vitryggig hackspett, fotograferad i Polen. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Den gångna häckningssäsongen har varit bra för vitryggig hackspett i Sverige även om resultatet inte blev så bra som man kunde hoppas i våras. Då fanns fyra par på plats under omständigheter som tydde på förestående häckning. Två av dessa fanns i Värmland och två vid nedre Dalälven. Men med facit i hand kan vi konstatera att bara två av paren lyckades. De producerade vardera två ungar, det vill säga totalt fyra flygfärdiga vitrygg-ungar. Utöver de fyra paren fanns även ensamma individer i båda områdena. Dessutom fanns en ensam, revirhävdande, hanne i norra Sverige.

 

Orsaken till misslyckandet hos det ena paret är oklar, medan det andra paret som misslyckades fick sitt bo rövat av en ekorre! Det berättar Kristoffer Stighäll som ansvarar för Naturskyddsföreningens vitrygg-projekt.

 

Vitryggig hackspett fanns en gång i tiden över stora delar av Sverige, men arten skulle sannolikt ha varit försvunnen ur den svenska faunan om det inte vore för det avelsprogram som bedrivs i samarbete med Nordens Ark. Såväl i Värmland som vid nedre Dalälven har utplanteringar genomförts. De vitryggiga hackspettar som under senare år funnits i norra Sverige lär dock ha kommit från Finland. I vårt östra grannland har arten ökat något i antal under senare tid. Även i Norge finns ett förhållandevis livskraftigt bestånd, men dessa fåglar finns huvudsakligen längs fjordsluttningarna i de västra delarna av landet.

 

Även om avel och utsättningar kan förbättra läget för vitryggen i Sverige på kort sikt, måste det på längre sikt nyskapas biotoper som passar arten. Sådant tar tid, och även om arbete har inletts på några håll, lär det dröja länge innan Sverige har tillräckligt med lämpliga marker för att artens långsiktiga överlevnad ska vara tryggad i landet.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR