Nyheter

2014-10-20

Liten ljusning för Indiens gamar, men molnen hopar sig i Europa(5)

När hoten mot södra Asiens gamar nu minskar, kan problemen komma att öka i Europa. Gåsgamen hör till de arter som är mycket känsliga för diklofenak. Även läkemedlet flunixin har visat sig orsaka njursvikt och död hos gåsgam. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Antalet gamar som dör i Indien på grund av diklofenakförgiftning har minskat med mer än en tredjedel under senare år. Detta framgår av en studie som presenteras i tidskriften Philosophical Transactions of the Toyal Society (B) angående riskerna och effekterna av läkemedel i miljön.

 

Diklofenak, som även används inom humanmedicin mot bland annat ledbesvär, har under de senaste årtionden getts i förebyggande syfte till nötkreatur i Indien och angränsande länder. Men när det visade sig att medlet var extremt giftigt för gamar och vissa andra rovfåglar förbjöds denna användning 2006. Därefter har antalet kreaturskadaver som innehåller medlet halverats. Men fortfarande är 6 procent av alla kadaver i Indien förorenade av diklofenak, vilket visar att det förekommer ett ganska omfattande illegalt bruk av medicinen till djur.

 

För tio år sedan var tre sydasiatiska gamarter nära att utrotas på grund av användningen av diklofenak till kreatur. En av arterna, bengalgamen, hade minskat med mer än 99 procent på bara 15 år! Men nu visar gampopulationerna de första tecknen på återhämtning, tack vare att myndigheterna i Indien, Pakistan, Nepal och Bangladesh förbjudit veterinär användning av diklofenak.

 

Men problemet är som sagt inte helt borta. Det förekommer fortfarande en ganska omfattande illegal användning trots att det numera finns ett gam-säkert alternativ som kallas meloxikam. Därför arbetar naturvårdare nu för att utöka förbudet när det gäller diklofenak. Medlet säljs nämligen i stora flaskor för bruk inom humanmedicin, och dessa stora flaskor gör det möjligt för mindre seriösa veterinärer att använda medlet även till kreatur. Därför arbetar naturvårdarna för att det ska införas ett förbud mot diklofenak i större förpackningar än 3 ml.

 

Trots överväldigande bevis om medlets giftighet för gamar och vissa andra rovfåglar, tilläts i fjol veterinär användning av diklofenak även i Italien och Spanien. BirdLife har krävt att detta beslut ska återkallas, och det pågår nu en utvärdering inom den europeiska läkemedelsmyndigheten när det gäller riskerna med diklofenak. Denna utvärdering ska presentera sina slutsatser i slutet av november i år.

 

Nyligen har ett annat läkemedel visat sig vara farligt för gamar. En spansk gåsgam visade sig ha dött av njursvikt sedan den fått i sig läkemedlet flunixin via ett kreaturskadaver. Detta är det första fallet av flunixin-förgiftning i Europa.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR