Nyheter

2014-12-08

Liten men tuff – veckans fågel (2)

Blåmesen är en av de flitigaste gästerna vid fågelmatningarna. De klara blå färgerna på denna individ indikerar att det är en hanne. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Nu har fågelmatandet kommit igång på de flesta håll i landet, och en av de flitigaste gästerna vid fröautomater och fågelbord är blåmesen. Det är en art som expanderat kraftigt i Sverige under de senaste årtiondena. Framför allt har den spridit sig norrut och in mot fjällen. Det är också en fågel som, sin litenhet till trots, är tuff och förmår att sätta sig i respekt. Detta går ibland ut över andra mesarter men det är också något som ringmärkare kan få känna på.

 

När Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige publicerades i början av 1950-talet var det första gången som mera genomarbetade utbredningskartor för de svenska häckfåglarna presenterades. Tätheten i förekomsten markerades av olika täta streck. För blåmesen angavs att den var vanlig upp till i höjd med Siljan i Dalarna och norr där om sparsam till i höjd med Storsjön i Jämtland. Längre norrut samt i fjällvärlden saknades den helt. Idag finns blåmesen i nästan hela Sverige förutom i de nordligaste fjälltrakterna. Mycket har alltså hänt på de 60 år som gått sedan Fåglar i Sverige publicerades. Frågan är varför blåmesen expanderat?

 

Det är svårt att ge ett enkelt svar på den frågan, men blåmesen har sannolikt gynnats såväl av tätortsutbyggnaden som av att vi matar fåglar vintertid i allt större utsträckning. Alla de villasamhällen som vuxit fram sedan mitten av förra århundradet har skapat mängder av passande miljöer för blåmesen. Den trivs i de varierade miljöer som trädgårdar och parker erbjuder. Dessutom innebär fågelmatandet att det numera finns en tämligen stabil tillgång till föda vintern igenom. Likväl bör vi ha i minnet att det ofta förekommer stora utvandringsvågor bland blåmesar. Det är inte heller säkert att det är samma blåmesar vi ser vid våra fågelmatningar hela vintern.

 

Fågelstationen i Falsterbo har under många år följt blåmesens invasionsartade flyttning. Den hittills i särklass största invasionen kom för två år sedan, hösten 2012, då omkring 280 000 blåmesar räknades på sträck och drygt 19 000 ringmärktes. De långa serierna från Falsterbo visar också med önskvärd tydlighet hur markant blåmesen har ökat i antal i landet. Man har också kunnat konstatera att antalet blåmesar på utsträck har samband med frösättningen hos boken i södra Sverige.

 

Men även om många blåmesar vandrar ut vissa år, är det ännu flera som stannar inom landet. Den finns på ”Tio-i-topp”-listan i samtliga län när vi genomför räkningen Vinterfåglar Inpå Knuten i slutet av januari varje år, och i genomsnitt brukar det vara fyra till fem blåmesar vid varje matning. Men det är inte säkert att det är samma blåmesar hela vintern. En ringmärkare, som en vinter försökte märka alla de blåmesar som gästade hans trädgård, hade vid vinterns slut ringmärkt cirka 90 blåmesar. Det var alltså en ganska betydande omsättning på fåglar.

 

Som nämndes inledningsvis är blåmesen en tuffing. Den är ofta dominant över andra mesar och kan även utmana den större talgoxen. Det förekommer också att den helt sonika stjäl bohål som talltitan hackat ut i murkna trädstammar. Många är de ringmärkare som kan skriva under på att blåmesen är liten men tuff. När man håller en blåmes i handen, hackar den ofta frenetiskt mot märkarens fingrar – och den verkar instinktivt känna till att nagelbanden är särskilt känsliga.

 

I handen kan man också oftast skilja hannar från honor genom att hannarna är något större och har klarare blå färg. Detta kan emellertid vara svårt att se vid fågelmatningen och ännu svårare när man möter ett meståg i skogen. Dessa meståg kan bestå av flera olika arter, och numera utgör blåmesen en ganska betydande andel i större delen av landet.

 

(AW)

 

Blåmesens utbredning i Sverige på 1950-talet enligt Erik Rosenbergs bok Fåglar i Sverige. Idag finns den i större delen av landet förutom i den norra halvan av fjällkedjan.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR