Nyheter

2014-12-16

Ljusare framtid för Europas gamar?(2)

Gamar av släktet Gyps, som gåsgamen på bilden tillhör, har visat sig vara mycket känsliga för diklofenak. Mer än 95 procent av tre gamarter i Indien har försvunnit på grund av veterinärmedicinsk användning av medlet. Denna användning är nu förbjuden i bland annat Indien, och BirdLife arbetar för ett förbud även inom EU. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Det lutar nu åt att det kommer införas ett förbud eller hårda restriktioner mot användning av läkemedlet diklofenak till kreatur i Europa. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har utvärderat effekterna av den veterinärmedicinska användningen av medlet. Resultatet är att man råder EU-kommissionen att agera omedelbart, och man föreslår en rad åtgärder för att undvika att gamar och andra rovfåglar förgiftas av medlet. BirdLife Europa välkomnar EMA:s yttrande och uppmanar EU-kommissionen att införa ett totalförbud mot användning av diklofenak till djur.

 

BirdLife har gått i spetsen för en internationell kampanj som syftar till att förbjuda veterinärmedicinsk användning av diklofenak. Anledningen är att läkemedlet är mycket giftigt för gamar och vissa andra rovfåglar. Det är detta medel som under de senaste årtiondena ensamt nästan utraderat tre arter gamar i södra Asien. Att ge diklofenak till kreatur är nu förbjudet i bland annat Indien, Pakistan och Bangladesh. Trots detta har medlet börjat användas inom veterinärmedicin i vissa europeiska länder, bland annat Spanien.

 

– Tre arter gamar har förts till randen av utrotning på grund av detta medel. Det är perverst att tillsynsmyndigheterna i Europa hittills valt att bortse från denna händelse och att man ser mellan fingrarna på att diklofenak kommer ut i näringskedjorna även här. Problemet är väl belagt genom forskning och jag hoppas därför att EU agerar lika snabbt som myndigheterna gjorde i södra Asien, säger Chris Bowden från brittiska BirdLife-partnern RSPB.

 

Gamar spelar en avgörande roll i vissa europeiska ekosystem, särskilt i Spanien som hyser 95 procent av Europas gamar. I Spanien tar gamarna hand om mer än 8000 ton död boskap varje år, vilket verksamt bidrar till att bland annat minska spridning av sjukdomar. Värdet av dessa så kallade ekosystemtjänster har beräknats till omkring 1,5 miljoner euro, närmare 14 miljoner kronor per år.

 

Effekterna av diklofenak på gamar är dessutom bara ett exempel av många på att läkemedel som ges till djur kan få långtgående konsekvenser. Under 2004 beräknades den totala mängden biologiskt aktiva substanser i veterinärmedicinska läkemedel uppgå till 6051 ton inom EU:s gränser! Dessa medel används för att förbättra hälsan hos kreatur och, inte minst, för att öka produktionen. Men medlen kan också leda till problem i miljön och innebär hot mot andra arter, inklusive människan. Spridningen av så kallade multiresistenta bakterier är ett exempel på detta.

 

(AW) 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR