Nyheter

2013-10-03

Ljusning för rödspoven på Öland(4)

Rödspov. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Efter att ha minskat i antal i 20 års tid, syns nu en ljusning för rödspoven på Öland. Den gångna sommaren noterades 53 par på de öländska sjömarkerna (strandängarna). Detta kan jämföras med 40 par 2012. Minst 46 av de 53 paren varnade under juni månad, vilken indikerade att de hade kläckta ungar. Länsstyrelsen uppskattar att ca 50 ungar blev flygfärdiga, något som bådar gott för kommande år.

 

 

En viktig faktor bakom årets goda resultat är att väderförhållandena under våren var närmast optimala. Det regnade något mera än normalt och var ganska varmt under maj och juni. Regnet innebar att det fanns gott om våta marker, vilket gjorde att rödspovarnas ungar överlevde i högre grad än under torra år.

 

Studier har visat att fyrfota däggdjur är de mest betydande predatorerna på vadares ägg och ungar. Det handlar främst om räv, grävling, mård och mink. När rävskabben nådde Öland några år in på 2000-talet innebar det att räven gick kraftigt tillbaka med mycket låga nivåer åren 2008–2010. I stället ökade mården i antal, något som även hände när rävskabben drabbade södra Sveriges fastland under slutet av 1900-talet. Nu har räven återhämtat sig även om den ännu inte är lika talrik som före skabben. Under den predatorkontroll som jaktvårdskretsen bedriver på Ölands sjömarker sköts under 2012 80 grävlingar, 88 rävar, 60 mårdar och 10 minkar.

 

Rödspoven är idag den fåtaligaste häckande spovarten i Sverige. Enligt Fåglarna i Sverige – antal och förekomst, som kom ut förra året, uppgår det svenska beståndet till ca 75 par. Förutom på Öland häckar rödspov på Gotland och i Skåne samt med några par i Östergötland och Halland.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR