Nyheter

2013-09-02

Lotta Berg årets Silvertärna och Pontus Wennesjö årets fågelskådare(4)

Pontus Wennesjö och Lotta Berg är två mycket värdiga mottagare av utmärkelserna Årets fågelskådare respektive Silvertärnan. Foto: Daniel Green

Under Bivråkens Dag, den sista dagen av årets upplaga av Falsterbo Bird Show, delades utmärkelserna Silvertärnan och Årets fågelskådare ut. Priserna, som förutom äran utgörs av kikarpaket från Pentax, gick i år till Lotta Berg från Västergötland och Pontus Wennesjö från Jämtland. 

 

Så här motiverar juryn sina beslut att utse just Lotta och Pontus: 

 

Silvertärnan 2013 – Charlotte ”Lotta” Berg


Silvertärnan delas årligen ut till en kvinnlig fågelentusiast/ornitolog som utmärkt sig som en inspiratör och ett föredöme. En person som är aktiv inom fågelskydd, fågelforskning eller fågelintresse på lokal, regional och/eller nationell nivå. 


Lotta Berg får denna utmärkelse för ett brett fågelengagemang som hon villigt delar med sig av. Hon är aktiv inom alla våra huvudområden: fågelskydd, fågelforskning och fågelintresse och på såväl lokal som regional och riksnivå. Vad som kännetecknar Lotta är att hon som deltagare i en verksamhet lyfter densamma. Hon har en hög allmän kompetens, genom sin profession mycket djupa kunskaper om fauna och miljö och arbetar mycket målmedvetet och effektivt. 


Här kommer lite om vad Lotta gör:

Hon är sekreterare i Skövde Fågelklubbs styrelse.

Hon är sekreterare i Västergötlands Ornitologiska Förenings styrelse.

Hon är en aktiv profil i vårt kvinnliga nätverk Rapphönorna.

Hon sprider fågelintresset som en av riksföreningens aktiva volontärer.

Hon är sammankallande och sekreterare i styrelsen för Hornborgasjöns Fältstation. 


För att fördjupa oss lite i Lottas engagemang lyfter vi fram Hornborgasjöns Fältstation. Verksamheten där är omfattande och bara forskningsdelen beräknas omfatta cirka fem heltidsarbeten. Där ingår ett omfattande, systematiskt och långsiktigt inventeringsarbete och en bred ringmärkningsverksamhet. Härtill kommer programverksamhet, guidningar, annan information till allmänheten, naturvård och administrativt arbete. Exempel på programverksamhet är Hornborgaseminariet, som hålls årligen i februari, samt Tranans dag i början av april. Under trantiden är Trandansen och Fågeludden dagligen bemannad med guider för allmänheten. Lotta leder och deltar aktivt i samtliga dessa aktiviteter.


Trots allt detta engagemang har Lotta ett ”normalt” arbete vid sidan om. Hon är veterinär och docent i husdjurshygien vid SLU och verksam i flera arbets- och expertgrupper, både på svensk och europeisk nivå.

Mot denna bakgrund är Lotta en värdig mottagare av utmärkelsen Silvertärnan.


Årets fågelskådare 2013 – Pontus Wennesjö


Årets fågelskådare delas ut till person (man eller kvinna) som är mellan 15 och 25 år och har gjort sig känd som en engagerad och intresserad ornitolog. Arbete med inriktning på fågelskydd, erfarenheter av forskning som t ex arbete med ringmärkning, kunskapsspridning om fåglar samt att fungera som ett föredöme för andra är ett plus i sammanhanget.


Pontus Wennesjö får denna utmärkelse efter att på kort tid utvecklats till en engagerad och mångkunnig fågelskådare med ett brett intresse och engagemang för fåglarna.


Här kommer lite om vad Pontus gör:

Han är ledamot i styrelsen för Jämtlands läns Ornitologiska Förening.

Han är en aktiv inventerare och har inventerat tiotals standardrutter.

Han har startat inventering av pilgrimsfalk i Jämtlands län.

Han är en stöttepelare för CES-ringmärkning inom Jämtlands län.

Han har arbetat som ringmärkare på flera fågelstationer runt om i landet.

Han har besökt skolor för att sprida intresset för fåglar och fågelskådning.


Pontus är en kunnig och entusiastisk fågelskådare som gärna ser en och annan raritet men han tar också ett långsiktigt ansvar för olika projekt med fågelskyddsanknytning. Med sitt starka engagemang och sitt varsamma hanterande av fåglar har Pontus väckt fågelintresset hos andra ungdomar. Det är ungdomar som Pontus som behövs för den framtida utvecklingen av fågelskådning och fågelskydd i landet. 


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR