Nyheter

2014-05-05

Lövsångaren är Sveriges talrikaste fågel – veckans fågel (2)

Lövsångaren är Sveriges talrikaste fågel med ca 13 miljoner par. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Omkring 13 miljoner par lövsångare finns i Sverige. Det gör uppemot 65 miljoner individer under slutet av sommaren om vi räknar med att paren får i genomsnitt tre ungar på vingarna. Men faktum är att vi egentligen inte har en lövsångare i Sverige utan två. Det handlar om två olika underarter som invandrat från var sitt håll och som möts i ett bälte över södra Norrland. Men än idag verkar de ha lite svårt att förstå sig på varandra. Detta vet vi tack vare den geniala inventeringsmetod som kallas för standardrutter!

 

Det var 1996 som Svensk Fågeltaxering införde standardrutterna. Initiativtagare var Sören Svensson, och hans idé måste beskrivas som genial. Vid sidan om de gamla inventeringarna, där inventeraren själv kunde lägga upp rutten, infördes ett system där man var hänvisad att följa en fastlagd och åtta kilometer lång rutt. Denna rutt går i en fyrkant med två kilometers sida, och under inventeringen räknar man dels alla fåglar som ses och hörs längs vandringen och dels på åtta punkter där man stannar i fem minuter.

 

Det riktigt fina i kråksången är att rutterna är jämnt utlagda över Sverige. De ger därmed en mycket representativ bild av landets fågelfauna. Det gamla systemet favoriserade tätortsnära och även rika fågelmiljöer. Som inventerare valde man ju gärna en rutt som både låg nära och gav mycket fågel. Det gav ibland en något lite skev bild av landets fågelfauna. Ett exempel är just lövsångaren och den näst talrikaste arten i Sverige – bofinken.

 

De som utifrån det gamla systemet försökte sig på att räkna fram bestånden av olika arter kom ofta fram till att det var jämnt skägg mellan lövsångare och bofink; De var ungefär lika talrika och betydligt talrikare än nummer tre på listan, rödhaken. Men bofinken blev överskattad i norr på grund av att de flesta av de äldre rutterna låg i rikare miljöer. När de nya standardrutterna började användas, visade det sig att bofinken är fåtaligare i norr än vad många hade trott. Norrlands vidsträckta och torra tallskogar är inte den mest föredragna bofinksbiotopen. Lövsångaren finns däremot i höga tätheter snart sagt överallt. Idag räknar vi med cirka 13 miljoner par lövsångare och cirka 8,5 miljoner par bofinkar.

 

Lövsångaren förekommer i Sverige med två raser, eller underarter om man så vill. I norr finns rasen acredula och i söder nominatformen trochilus. Den förstnämnda har invandrat till Sverige via Finland, det vill säga från norr. Den sistnämnda har däremot kommit från söder. De möts idag i en zon mellan 62:a och 63:e breddgraden, och just i detta område har standardrutterna visat att lövsångaren är något sparsammare än i övriga landet. Det verkar som om de båda formerna inte riktigt förstår sig på varandra och att parningar mellan raserna i just detta fall inte ger framgång. Det skulle kunna leda till ett något glesare bestånd.

 

De båda raserna har olika flyttningsvanor. De nordliga flyttar till södra Afrika, medan de sydliga flyttar till Västafrika. Avkomman av parningar mellan raserna kan tänkas få ett mål någonstans mitt emellan, och de hamnar kanske då i miljöer som inte alls passar lövsångaren. Det skulle kunna leda till sämre överlevnad.

 

Förutom att vara Sveriges talrikaste fågel, är lövsångaren en art som mer än någon annan förmår att sätta musik till den vemodigt korta men vackra svenska sommaren. Lövsångarsången är också en aning vemodig, en vacker och lite fallande strof som ofta har en tendens att tona ut på slutet. En gång för ganska länge sedan var det någon som satte ord på strofen på detta vis:

 

”Snälla mamma ge mig en tia så att jag kan gå på bio i kväll . . .”. Det var som sagt ganska längesedan som detta myntades. Idag kostar en biobiljett nästan tio gånger så mycket, men transkriberingen fungerar fortfarande bra.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR