Nyheter

2015-05-05

LRF-motion vill införa skyddsjakt på örn(1)

Ung havsörn. Bör bli föremål för skyddsjakt enligt LRF Ungdomen, men LRF:s förbundsstyrelse säger nej. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

I en motion till LRF:s riksförbundsstämma begär LRF Ungdomen att moderorganisationen ska verka för att det införs skyddsjakt på kungsörn och havsörn. Man vill att enskilda näringsidkare (fårägare) ska få samma möjlighet att freda sina djur mot angrepp som när det gäller stora fyrfota rovdjur. Så här skriver LRF Ungdomen i motionen:

 

”Djurägaren bör vara berättigad att skydda sina tamdjur mot angrepp från örn. Behovet av skyddsjakt syftar inte till att reglera örnstammen, utan bottnar i skyddet av tamdjur på grund av örnarnas ökande utbredning. LRF Ungdomen anser att skyddsjakt av örn borde inkluderas i 28 § jaktförordningen.”

 

I ett yttrande över motionen konstaterar LRF:s styrelse att det redovisade antalet örndödade tamdjur under 2014 i hela landet är totalt sex, varav fyra får. Inget örndödat tamdjur rapporteras från Gotland, där Sveriges tätaste stam av kungsörn finns. Styrelsen ställer sig därför avvisande till motionen och konstaterar följande:

 

”Det skulle opinionsmässigt möta hårt motstånd att argumentera för generell möjlighet att döda örn, även i syfte att skydda tamdjur. Enligt styrelsens uppfattning är problemen med örndödade tamdjur inte av den omfattningen att de motiverar generella regler som ger rätt att döda örn. Styrelsen föreslår stämman besluta att avslå motionen att arbeta för att örn införs i 28 § jaktförordningen.”

 

Det är havsörnen som ökat i antal och även spridit sig under senare tid. Kungsörnen har däremot inte ökat nämnvärt i antal efter millennieskiftet. I delar av landet handlar det snarare om en tillbakagång. Kungsörnen är kapabel att slå lamm, medan det inte finns några belagda fall där havsörn gjort detta. Däremot utnyttjar havsörnar, liksom kungsörnar, dödfödda lamm. Särskilt havsörnar har även setts utnyttja efterbörden när utegående får lammar.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR