Nyheter

2015-06-16

Magnus Ullman får årets Rosenbergspris(1)

Magnus Ullman, mottagare av årets Rosenbergspris.

 

Ornitologen, fågelguiden och författaren Magnus Ullman från Brantevik i Skåne får 2015 års Erik Rosenbergpris med motiveringen:

 

”Magnus Ullman har i flera decennier arbetat i en tradition som starkt knyter an till Erik Rosenbergs folkbildande och kunskapsspridande gärning. Genom föreläsningar, medverkan i radio, genom artiklar och i en rad böcker och inte minst som fågelguide har han förtjänstfullt och på ett föredömligt sätt spridit kunskap om fågelvärlden och skyddsvärda natur- och fågelområden, både nationellt och internationellt.”

 

Priset, som är på 30 000 kronor, delas ut för att hedra ornitologen och författaren Erik Rosenbergs minne (1902–1971). Från 1912 var han bosatt i Örebro och gjorde här värdefulla insatser för att upptäcka och senare få fågelområden som Oset och Rynningeviken, Kvismaren och Tysslingen skyddade. Fonden instiftades 1972 med ändamålet att ”uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom naturvårdens område”. I styrelsen ingår representanter för Örebro kommun, Region Örebro län, Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening och Ornitologiska Klubben Örebro.

 

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR