Nyheter

2014-03-13

Många fagra ord men få och klena konkreta besked(2)

Den produktiva skogsarealen i Sverige idag domineras helt av odlad skog, och ytterst lite produktiv mark är avsatt för den biologiska mångfalden. Foto: Anders Wirdheim

 

Kontrasterna kunde knappast ha varit större när regeringen idag presenterade sin nya proposition om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Först gav miljöprofessorn Johan Rockström och naturfotografen Mattias Klum mycket målande bilder av det enorma värdet av biologisk mångfald för hela mänskligheten. Sedan presenterade miljöministern en proposition där de enda klara beskeden var att mängden lagstadgat skyddad skog ska öka med 150 000 hektar och att man dessutom hoppas att frivilliga avsättningar av skog ska öka med 200 000 hektar. Om resten av propositionen är lika svag när det kommer till konkreta åtgärder, innebär inte dagens beslut några egentliga förändringar av politiken.

 

150 000 hektar skog motsvarar 0,7 procent av den svenska skogsmarken, vilket innebär att vi fortfarande är mycket långt från de krav som Sverige via FN och EU förbundit sig att följa. När det gäller frivilliga avsättningar är dessa naturligtvis värdefulla, men hittills är det främst lågproduktiva skogar eller impediment som skyddats på detta vis. Ytterst få skogsägare är villiga att avstå från produktion på de mest högproduktiva markerna, men samtidigt är dessa kanske allra viktigast för den biologiska mångfalden. Så när Lena Ek säger att hög biodiversitet måste finnas i alla olika naturtyper, är det inte utan att man undrar hur detta mål ska kunna nås.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR