Nyheter

2014-03-13

Många miljögifter i sjöfågelägg(2)

I den aktuella studien har forskarna analyserat miljögifter i ägg från ejder, toppskarv och gråtrut i två norska ögrupper. Foto: Anders Wirdheim

 

Sjöfågelägg som samlats in på öar i Norska havet innehåller ett stort antal miljögifter. I en ny studie hittade forskarna 158 olika ämnen i fågeläggen. Särskilt bekymmersam är upptäckten av nya miljögifter – av vilka några ämnen varit menade som bättre alternativ till numera förbjudna substanser.

 

– 158 miljöföroreningar är en väldigt omfattande coctail. Vad den sammanlagda effekten blir av alla dessa kemiska ämnena vet vi alldeles för lite om, säger Mikael Remberger, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

 

Tillsammans med det norska institutet för luftvårdsforskning, NILU, och på uppdrag av den norska motsvarigheten till Naturvårdsverket har han analyserat miljögifter i sjöfågelägg från ögrupperna Sklinna och Røst. Öarna ligger i områden i Norska havet som anses vara lite påverkade av miljögifter. Av de 201 ämnen som analyserades fann forskarna 158 i fågeläggen. Bland dessa finns fosfororganiska föreningar, klorerade paraffiner, kvicksilver och PCB, som alla är väl kända miljögifter sedan tidigare. Forskarna upptäckte också flera nya miljögifter i många av de undersökta äggen, bland annat nya flamskyddsmedel.

 

– Det vi ser är att halterna av flera av de äldre miljögifterna som DDT, PCB och klorparaffiner går ner väldigt sakta eller ligger kvar på samma nivåer som tidigare. Det här är svårnedbrytbara ämnen som kommer att finnas kvar i vår natur länge, säger Mikael Remberger.

 

Forskarna har analyserat ägg från ejder, toppskarv och gråtrut, som alla befinner sig i toppen av näringskedjan. Ejder och toppskarv är relativt stationära fåglar som övervintrar längs norska kusten. Forskarna räknar därför med att dessa arter fått i sig miljögifterna innanför de norska havsområdena.

 

– Det här är platser med liten mänsklig påverkan. Resultaten från undersökningen visar ännu en gång att miljögifter sprider sig långt via vatten och luft. De kommer in i näringskedjan och överförs från fågelmamman till äggen, säger Mikael Remberger.

 

Det finns generellt få data om miljögiftskoncentrationerna hos fåglarna i dessa områden. Forskarna vill ha återkommande mätningar för de mest intressanta ämnena för att bättre kunna se trender över tid.

 

Ladda ner rapporten ”Kartläggning av miljögifter i sjöfågelägg”.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR