Nyheter

2013-06-19

Märkliga skyddsjaktsbeslut gällande rovfåglar i Norge(4)

Duvhök med slagen skata. Foto: John Larsen

I början av sommaren överklagade Norsk Ornitologisk Forening (NOF) två olika skyddsjaktsbelsut gällande dels en kungsörn, dels en duvhök. Båda besluten är märkliga och vilar på en bräcklig grund. Samtidigt visar besluten att rovfåglarnas ställning inte är stark i vårt västra grannland.

 

 

Enligt beslutet att tillåta skyddsjakt på en kungsörn i Oppland ska denna örn ha dödat minst 24 lamm inom bara ett par dagar. Att fyrbenta rovdjur ibland dödar många fler byten än de kan konsumera är känt, men något liknande har aldrig tidigare rapporterats när det gäller kungsörn. Dessutom var lammen i stort sett orörda förutom att man kunde konstatera hål efter klor med tillhörande blodutgjutningar på stora delar av kropparna. Normalt angriper en kungsörn ett så pass stort byte som ett lamm genom att gripa om hals/huvud-regionen och pressa in klorna.

 

Utan att någon bevittnat angreppen har det beviljats skyddsjakt på en ung kungsörn som setts i området. Detta har överklagats av Norsk Ornitologisk Forening som ifrågasätter om det verkligen är örnen som orsakat lammens död. Omfattningen talar i stället för att det handlar om en sjukdom som drabbat lammen och att klomärkena kommit senare. Utan att företa någon egentlig undersökning av de döda och döende lammen gav myndigheterna tidigt kungsörnen skulden och beslutade om skyddsjakt.

 

Beslut av detta slag ges muntligt i Norge och ett dröjer par dagar innan de blir offentliga och möjliga att överklaga. Det innebär att fågelskyddet tappar tid och i värsta fall ges möjlighet att överklaga först när örnen är skjuten. I just detta fall begränsades tiden för skyddsjakt till perioden 11–17 juni, och enligt myndigheterna ska det inte ha fällts någon örn inom den tidsrymden.

 

Även beslutet om skyddsjakt på duvhök är märkligt. Där gav Fylkesmannen (ung. motsvarande Länsstyrelsen) i Østfold tillstånd till jakt på en duvhökshanne som sades ha gjort stor skada i ett duvslag. Enligt anmälan handlade det om en ”ovanligt mörk duvhökhanne”. Skyddsjakt beviljades trots att det var mitt under häckningstid, med motiveringen att ”en hanne som dör snabbt blir ersatt av en annan hanne”!

 

I samma område häckar det även pilgrimsfalk som ju är en mycket kapabel duvjägare. Det innebär att observationerna lika gärna kan ha gällt en pilgrimsfalk som en duvhök samt att risken att fel individ skjuts är stor. I vilket fall som helst lär följderna för den skjutna rovfågelns ungkull bli att ungarna dör av svält. Efter NOF:s överklagan meddelades inhibition av beslutet, vilket innebär att ingen jakt får ske innan överklagan är behandlad.

 

I sammanhanget kan det noteras att det svenska landsbygdsdepartementet, som handlägger jaktfrågor hos oss, vid några tillfällen har sett norsk rovdjursförvaltning som ett föredöme.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR