Nyheter

2014-08-18

Måsen med tre tår – veckans fågel (5)

I brist på fågelberg häckar de tretåiga måsarna bland annat på ett sjömärke på ön Nidingen utanför Hallandskusten. Foto: Johannes Rydström/N

 

Det kändes som att sommaren tog slut som i en handvändning och omedelbart ersattes av höstrusk. Men för en fågelskådare har även ruskvädret sin tjusning, inte minst om det blåser riktigt friskt från väster och man befinner sig längs Sveriges västra kust. Då kan det vankas havsfågel, arter som normalt lever långt ute till havs men som låter sig vinddrivas in mot kusterna särskilt under sensommar och höst. Den art som oftast är allra talrikast vid dessa tillfällen är den tretåiga måsen, en fågel som dessutom är en av Sveriges fåtaligaste häckfåglar.

 

Men allra först kanske något om fågelns lite märkliga svenska namn: ”Hur kan ni se att den bara har tre tår? Jag ser ju knappt att det är en mås!” Känns frågan igen? Många i den naturintresserade allmänheten upplever den tretåiga måsens namn som just märkligt, och det har de alldeles rätt i. Namnet är en kvarleva från den tid då ornitologer utforskade fågelvärlden med bössans hjälp. När man hade fågeln i handen var det ofta sådana här karaktärer man lade märke till, och de kunde också bli avgörande vid namngivning.

 

Det svenska namnet bygger på det vetenskapliga artnamnet tridactyla, som betyder just tre tår. Hos tretåiga måsen är baktån tillbakabildad och rudimentär. På norska heter arten däremot krykkje och på danska ride. Det engelska namnet kittiwake är ljudhärmande och träffande. Det är en häftig upplevelse att höra fåglarna i en stor koloni alla skria kittiwake eller ”kitt-i-vääik” som vi kanske ska transkribera lätet på svenska.

 

Den tretåiga måsen häckar som sagt i kolonier, ofta mycket stora sådana. Fågelberg i bland annat Norge och på Brittiska öarna kan hysa tusentals, för att inte säga tiotusentals, par. Vår enda svenska koloni är mycket mindre än så. Den består av ungefär 40 par och de häckar på den lilla ön Nidingen utanför den norra delen av Hallandskusten. Där har de funnits sedan 1967, och under senare år har storleken på kolonin varit förvånansvärt konstant.

 

Detta kan synas lite märkligt eftersom tretåiga måsen har försvunnit från de närmaste danska häckningsplatserna. Tidigare fanns det kolonier både på Nordre Rønner vid Läsö och på Hirsholmerne utanför Fredrikshavn i danska delen av Kattegatt, och det var också där som etableringen i Sverige hade sitt ursprung. Men dessa kolonier står tomma idag, och nu finns den närmaste danska kolonin i Hirtshals hamn på nordvästra Jylland. En större koloni, omfattande 400–500 par, finns på Bulbjerg vid Hanstholm längre västerut på Jylland.

 

De cirka 40 paren på Nidingen häckar på öns fyrar och på ett gammalt sjömärke. Under senare år har de haft relativt god häckningsframgång med mellan 30 och 40 flygfärdiga ungar per år. Det händer dock att betydligt färre ungar kommer på vingarna. Orsaken kan då vara att en gråtrut specialiserat sig på att ta ungarna ur bona. Till skillnad från andra måsungar stannar tretåiga måsens ungar kvar i boet tills de kan flyga.

 

Även om den lilla svenska kolonin nu funnits i snart 50 år är den naturligtvis sårbar. Den begränsade storleken och det faktum att det bara är på Nidingen den häckar gör att enstaka händelser kan få allvarliga följder. På Hirsholmerne i Danmark försvann måsarna på grund av råttor som tagit sig till holmarna. Det problemet finns knappast på Nidingen, och inte heller minken utgör något större hot. Däremot skulle ett enda oljeutsläpp under häckningstid kunna få allvarliga följder.

 

Ser vi utanför Sveriges gränser, hör tretåig mås till de havsfåglar som från och till drabbas av födobrist i nordvästra Atlanten. Orsakerna till denna födobrist antas vara både klimatförändringar och överfiske. Andra arter som påverkas negativt är tordmule, sillgrissla, lunnefågel och silvertärna. Vissa år är reproduktionen mycket liten, andra år kan även de vuxna fåglarna drabbas av svält. Här vid vår kust märker vi detta genom att det vissa höstar driver i land utmärglade eller döda fåglar. Undersökningar av dessa fåglar har visat att de förbränt allt fett på sina kroppar och även en del av muskulaturen.

 

Men lika dystert som det är att se utmattade fåglar dö på en strand, lika vackert är det att följa en frisk tretåig mås över ett upprört hav. Det syns direkt att den har en helt annan anpassning till hårda vindar än våra fiskmåsar och skrattmåsar. Den behärskar elementen på ett mycket elegant vis.

 

(AW)

Även de gamla fyrarnas fönsternischer på Nidingen erbjuder häckningsplatser åt tretåiga måsar. Foto: Hans Falklind/N
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR