Nyheter

2014-10-02

Medveten förgiftning av rovfåglar i Storbritannien(5)

De nio ormvråkarna som påträffades hos den brittiske viltvårdaren och som visade sig vara förgiftade. Foto: RSPB

 

En så kallad viltvårdare (gamekeeper) i Norfolk på den brittiska ostkusten har befunnits skyldig till att ha dödat minst elva ormvråkar och en sparvhök med hjälp av gift. Mannen har lagt ut beten preparerade med den sedan 1993 förbjudna pesticiden mevinfos. Vid en husrannsakan hos mannen påträffades materiel för att injicera giftet i beten liksom kropparna av nio ormvråkar som vid analys visade sig vara förgiftade.

 

I takt med att jakt på utplanterade fasaner, gräsänder m.m. blir en allt större affärsverksamhet runt om i Europa, har också fallen med medveten förgiftning av rovdjur och rovfåglar ökat. I Sverige finns ännu inga fall som direkt kunnat kopplas till denna affärsverksamhet, men så nära som i Danmark har flera fall rapporterats under senare år.

 

Läs mera om det senaste brittiska fallet på RSPB:s web:

http://www.rspb.org.uk/news/383363-gamekeeper-found-guilty-of-mass-poisoning-of-birds-of-prey

 

Not:

Det kan synas vårdslöst att översätta gamekeeper med viltvårdare, men i Storbritannien används denna term allmänt i just de sammanhang där vi i Sverige säger viltvårdare.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR