Nyheter

2013-05-20

Mellanspett på frammarsch – Danmark nästa?(4)

Den sista på bild dokumenterade mellanspetten i Sverige var denna hanne som ropande höll till i Falsterbo 7–9 maj 1989. Foto: Mikael Nord

Mellanspetten är på frammarsch i Tyskland och sprider sig långsamt mot norr. Det har fått danska fågelskådare att börja hoppas på en återkomst. Den gångna vintern sågs en individ vid en fågelmatning bara 18 km från den danska gränsen.

 

 

I Danmark är mellanspetten utdöd, precis som i Sverige. På 1800-talet förekom arten i stora delar av landet, men utbredningen krympte så att mellanspetten under första halvan av 1900-talet endast förekom på Själland. Den sista kända häckningen ägde rum 1959. Därefter sågs en fågel i maj 1963 på norra Själland och ytterligare en påträffades död 12 juli 1983 i Allerød, även det på Själland.

 

Mellanspettens danska historia påminner en hel del om den svenska. Även i Sverige var den ganska spridd på 1800-talet och förekom i flera sydsvenska landskap. Men den försvann från det ena området efter det andra. Den sista häckningen i Skåne konstaterades 1948. Därefter fanns den bara kvar i eklandskapet runt Bjärka Säby i Östergötland. Där sågs de sista fåglarna 1982. Efter det finns bara två fynd: en ropande hanne i Falsterbo 7–9 maj 1989 och en ad. vid Herrevadskloster nära Ljungbyhed i Skåne 25 juni 1994.

 

Båda dessa fynd, liksom det danska fyndet från 1983 och Finlands första fynd i februari 2011 antyder att mellanspetten kan ge sig ut på lite längre vandringar ibland. Annars är det en art som är känd för att vara mycket stationär.

 

Efter att mellanspettens nordgräns försköts kraftigt söderut under 1900-talet, har arten nu så sakta åter börjat expandera norrut. Spridningen i Tyskland är som sagt tydlig, men mellanspetten sprider sig och ökar i antal även i Baltikum (det finska förstafyndet var därför inte helt oväntat). Tyvärr måste det dock konstateras att en återetablering i Sverige känns mycket avlägsen. Östersjön och även de betydligt smalare danska sunden utgör förmodligen effektiva spridningsbarriärer.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR