Nyheter

2011-10-25

Mer än 866 000 småfåglar slaktade på Cypern i höst(2)

– Den illegala fångsten är utom all kontroll i höst, och vi bevittnar en storskalig slakt med grymma metoder. De limstickor och slöjnät som används fångar alla sorters fåglar. Nu måste vi få hjälp att sätta press på myndigheterna så att de skärper de rättsliga följderna för både jägarna och de restauranger som köper deras byten, säger Martin Hellicar som är kampanjchef på BirdLife Cypern*.
 
Trots att fågeljakt med limstickor och slöjnät är förbjudet, har dessa jaktmetoder ökat kraftigt på Cypern under senare år. Anledningen är en ökad efterfrågan från restauranger som serverar ”ambelopoulia”, en rätt som består av en stor mängd tillagade småfåglar, och som säljs till såväl lokalbefolkning som turister.
Traditionellt är det främst den lilla sångaren svarthätta som ingår i rätten, men den ökade efterfrågan har lett till att de flesta småfågelarter finns med på tallrikarna. Jägarna gör ingen skillnad mellan sällsynta arter och vanliga. De fångstmetoder man använder, limstickor och slöjnät, gör inte heller någon skillnad utan fångar allt som råkar komma förbi. Särskilt limstickorna innebär ett stort lidande för fåglarna eftersom dessa fastnar i limmet och blir fullständigt nedkladdade. I regel får dessutom fåglarna sitta länge på stickorna eller i näten innan de samlas in.
För att få grepp om fångstens omfattning bedriver BirdLife Cypern en omfattande övervakning. Med dessa fältdata som grund görs sedan en uppskattning av den totala omfattningen. Den senaste uppskattningen – 866 905 fåglar – gäller det antal som fångats under perioden 1 september – 9 oktober. Eftersom fågelflyttningen via Cypern kommer att pågå till långt in i november lär antalet dödade fåglar öka kraftigt.
De jägare som är involverade i den illegala fångsten kan göra mycket stora förtjänster. Därför är det också förenat med stora risker för fågelskydds- och naturvårdsarbetarna att försöka agera.
I stället vänder sig nu BirdLife Cypern till människor över hela Europa med en online-petition** där man kräver av myndigheterna att de måste agera mot den massiva fågelslakten och även utdöma straff för de restauranger som serverar ambelopoulia.
 
* BirdLife Cypern är den lokala partnern inom den världsomspännande organisationen BirdLife International. I Sverige har Sveriges Ornitologiska Förening motsvarande roll.
 
** Petitionen finns här: http://www.gopetition.com/petitions/call-for-action-against-illegal-bird-trapping-in-cyprus.html
 
Mera information:
Anders Wirdheim, Sveriges Ornitologiska Förening (Svenska BirdLife), tel. 0705-137576
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR