Nyheter

2016-08-16

Mer pengar att söka för fågelskydd

Småtärna. Foto: Anders Wirdheim

 

Stiftelsen Alvins fond delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd och främst med inriktning på fågelskydd. Alvins fond har nu beslutat om ytterligare en ansökningsomgång under 2016.  De sökta bidragen kommer även att få användas under 2017.

 

Exempel på prioriterade områden är projekt med följande inriktning:

• Småskaliga insatser för restaurering av viktiga fågelmiljöer

• Insatser för arter med tydlig hotbild eller mer allmänna arter med starkt nedåtgående trend

• Inventering av arter i miljöer där kunskaperna är begränsade

 

Exempel på projekt som fått pengar vid första omgången är Projekt vitryggig hackspett, Hotade fåglar i Östersjön – Skräntärna och silltrut, restaurering av fågelskär i Roslagen samt ett antal lokala investeringsprojekt för arter som pilgrimsfalk, jaktfalk, ängshök och tretåig hackspett.

 

Både enskilda personer och lokala-/regionala och nationella föreningar och organisationer kan söka bidrag. Bidraget ges främst för resor och förbrukningsmaterial.

 

Stiftelsen Alvins fond förvaltas av Naturvårdsverket i samråd med Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening. Ansökan ska lämnas skriftligen och vara inkommen till Stiftelsen Alvins fond senast den 31 augusti 2016. Mer information finns på Naturvårdsverkets eller SOF-BirdLife hemsidor. 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR