Nyheter

2012-10-12

Mesrekord i Falsterbo – är landets resurser uttömda?

Det myllrar av mesar i sydvästra Sverige i höst – och de som redan börjat mata fåglar får många på besök. Fåglarna har nästan inget fett och verkar helt enkelt vara mycket hungriga. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Det myllrar av mesar i sydvästra Sverige, och i Falsterbo har det slagit rekord på rekord vad gäller både ringmärkning och sträck av såväl talgoxe som blåmes. Frågan är vad som är orsaken till detta massuppträdande? Handlar det om att det är ont om naturliga födoresurser eller har några säsonger med goda häckningsresultat lett till en kollektiv stress som tvingar mesarna ut på vandring? Sådan stress är känd från andra djurgrupper, t.ex. hos lämlar och vandringsgräshoppor. När en population når en viss täthet, ger sig många individer iväg.

Hos dessa båda alldagliga mesar är det framför allt blåmesen som är vandringsbenägen. Även talgoxen kan röra på sig i större antal, men jämfört med lillebror blåmes verkar den vara betydligt mera hemkär. Summorna från Falsterbo denna höst talar sitt tydliga språk: Medan det har räknats 277 000 utsträckande blåmesar har enbart 5 700 talgoxar setts lämna landet över Nabben. Det är likväl ett prydligt rekord, och blåmessumman är rekord med råge! En liknande fördelning finns när det gäller ringmärkning: Medan det märkts 18 070 blåmesar denna höst, är det ”bara” 2 775 talgoxar som försetts med ring. I båda fallen handlar det dock om rekordsummor.

En sak som ringmärkarna i Falsterbo noterat är att de utsträckande blåmesarna inte har några nämnvärda fettreserver. Fåglar på flyttning lägger annars på sig fett – stora mängder om de har långa etapper framför sig, mindre mängder om det handlar om kortare sträckor. De låga fettmängderna hos blåmesarna ger ett visst stöd för teorin att det är ont om naturlig föda i södra Sverige i höst. Tidigare studier av just blåmesar har också visat att det finns ett tydligt samband mellan frösättningen hos bok i södra Sverige och blåmesarnas utvandring. Är det gott om bokollon, stannar blåmesarna i Sverige.

Det bör f.ö. noteras att den gångna sommaren innebar ett dåligt häckningsresultat för många fåglar eftersom det länge var både kyligt och blött. Detta gäller främst mellersta och norra Sverige, men även delar av östra Götaland. I övriga delar av Götaland, liksom i vissa områden längre norrut, var däremot sommaren mycket gynnsam för många småfågelarter, till synes alldeles särskilt för arter som likt mesarna häckar ganska tidigt på säsongen. 


Anders Wirdheim


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR