Nyheter

2013-09-14

Mest fisk där det är flest skarvar(4)

Enligt både provfisken och rapporter från fiskare har det varit gott om fisk och god föryngring i Stockholms innerskärgård i sommar, dvs. i de delar av skärgården där det finns mest skarv. Foto: Anders Wirdheim

En ny förvaltningsplan för skarv ska tas fram och ligga klar i vår. Enligt tidningen Skärgården är det länsfiskekonsulenten Henrik C Andersson i Stockholm som anlitats för att ta fram en stor del av underlaget. Henrik C Andersson har gjort sig känd som förespråkare för äggprickning och annan bekämpning av skarvarna i Stockholms skärgård. Det ska bli intressant att ta del av de förslag han omsider lägger fram.

 

 

I artikeln i Skärgården säger Henrik C Andersson att han skulle vilja se kvantifierbara mål för skarvförvaltningen, dvs. att det sätts siffror på hur många skarvar det bör finnas för att artens bevarandestatus kan anses god. Med tanke på miljöministerns och regeringens agerande i rovdjursfrågan på sistone (den nya rovdjurspropositionen), är det väl inte osannolikt att Henrik C Andersson får gehör.

 

En intressant sak i sammanhanget är att det i samma nummer av tidningen Skärgården berättas att årets fiske varit det bästa på många år i innerskärgården. Det är just i innerskärgården som de allra flesta av Stockholmstraktens skarvar häckar. Detta mönster bekräftas dessutom av sommarens inventeringar av fiskyngel. Det har varit mycket gott om fiskyngel i innerskärgården men sämre längre ut (där det inom parentes sagt är få skarvar under sommarhalvåret).

 

Förra årets skarvinventering visade att det då fanns 6398 par storskarvar i Stockholms län. Detta kan jämföras med 6445 par sex år tidigare, 2006. Mönstret med en stabilisering, eller svag nedgång, går igen i hela södra och mellersta Sverige. Totalt sett minskade det svenska beståndet mellan 2006 och 2012 från ca 43700 par till ca 40600, vilket innebär en minskning med sju procent.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR