Nyheter

2014-08-16

Mest unga lappugglor i invasionen 2011/2012(5)

Äldre lappuggla med rundade stjärtpennor. Hos ungfåglar är stjärtpennorna spetsigare. På denna fågel, med utbredda vingar, kan man även se att vingpennorna är av minst två generationer (något olika färgade). Hos en ungfågel är alla pennor av samma generation. Foto: Tomas Lundqvist/N

 

Hösten 2011 och vintern/våren 2012 gjordes ovanligt många observationer av lappuggla i södra och mellersta Sverige. Totalt kom det in 4105 rapporter till Svalan och dess norska motsvarighet. Av dessa var 813 ackompanjerade av bilder. Nu har den norske uggleforskaren Roar Solheim granskat bilderna, och ett stort antal kunde användas för att åldersbestämma fågeln i fråga. Han redovisar sina rön i senaste numret av Ornis Svecica och konstaterar att det stora flertalet lappugglor som var i rörelse var ungfåglar.

 

Det är framför allt stjärtpennornas utseende som avgör om man kan säga att en lappuggla är ung eller äldre (2K+). Den första uppsättningen stjärtpennor är spetsigare än de pennor som anläggs senare i livet. De skiljer sig även något i teckning. Roar Solheim har tidigare skrivit i Vår Fågelvärld om åldersbestämning av lappugglor med hjälp av utseendet på vingpennorna, men det kräver bra bilder av flygande fåglar. De allra flesta lappugglebilder föreställer istället individer som sitter. Men ses stjärten bra på bilderna, är det alltså ändå möjligt att avgöra om fågeln är ung eller äldre.

 

Av de 813 bilderna kunde 323 användas för åldersbestämning och de gällde minst 144 olika individer. Av dessa var åtminstone 102 kläckta under 2011 och ytterligare nio klassificerades som troligen kläckta 2011. Tio fåglar, fotograferade hösten 2012, fick uteslutas eftersom deras ålder inte säkert kunde avgöras. Inklusive de nio som ansågs troligen kläckta 2011 utgjorde ungfåglar inte mindre än 82,8 procent av de lappugglor som kunde åldersbestämmas.

 

Även en genomgång av inlämnade döda lappugglor visar på en hög andel ungfåglar. Av 41 åldersbestämda lappugglor som lämnats in till Naturhistoriska riksmuseet var 32 säkra ungfåglar och ytterligare fyra troliga, det vill säga minst 78 procent.

 

I artikeln noteras att den höga andelen unga fåglar uppenbarligen var ett resultat av att 2011 blev det dittills bästa häckningsåret för lappuggla i både Sverige och Norge. Det spekuleras också i att ungfåglar har ett annat jaktbeteende än äldre fåglar och oftare samlas på öppna marker nära tätorter när det blir sämre tillgång på gnagare i skogsmarkerna.

 

Sommaren 2011 blev minst 63 lappuggleungar flygfärdiga i 17 framgångsrika revir i Norge. Trots detta rapporterades endast ett fåtal fåglar från Norge följande vinter och vår. Roar Solheim antar därför att de unga norska lappugglorna dragit österut, in i Sverige.

 

Den gångna sommaren (2014) har för övrigt varit ännu ett rekordår för lappuggla i Norge med fler än 60 häckningar. Om det mönster som Roar Solheim tecknar för 2011/2012 upprepas kommande vinterhalvår, kan vi förvänta oss många nya högtidsstunder i södra och mellersta Sverige med denna karismatiska uggla.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR